weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Jindřichovicích

Na návsi v Jindřichovicích vedle autobusové zastávky stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Jde o kulturní památku se záznamem v Památkovém katalogu:

Pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1773. Na hranolovém podstavci s mohutným hranolovým soklem stojí pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého v typické ikonografii – kanovník v obvyklém šatě s biretem na hlavě a křížem v obou rukou. Dosti statické pojetí. Na podstavci je vpředu nečitelný latinský nápis s chronogramem.

V 60. letech 20. století viditelná novodobá polychromie.

  • 1969 – restaurování, restaurátor: Smetánka Josef
  • 2018 – – restaurování, restaurátor: Hron Marcel

Kniha Sokolovsko: Umění, památky a umělci do roku 1945 na straně 243 zmiňuje, že jde v současnosti o jedinou sochu v obci, datuje ji ale rokem 1770.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého v KraslicíchSochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Františka de Paule na Příhrádku v Pardubicích >>
Tagy