weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Kadani

V sousedství křížové cesty v Kadani lze najít také dvojici soch, přičemž obě patří sv. Janu Nepomuckému.

První z nich stojí na nepůvodním místě na travnatém klínu ulic Pionýrů a Jana Švermy v blízkosti Františkánského kláštera. Podrobné info je na Památkovém katalogu:

Pískovcová plastika sem byla přemístěna z Vernéřova rozhodnutím ONV v Chomutově, odbor kultury : č.j. 56/88 ze dne 29.12.1987.

Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1750 se nachází severozápadně od historického jádra města, na západním okraji Smetanových sadů, v cípu ohraničeném ulicemi Jana Švermy a Pionýrů. Samostatně stojící socha tvořená dvojitým soklem a figurální plastikou. Hlavní pohledová strana je od západu. Na jednoduché pravoúhlé platformě, která vyrovnává svažitost terénu je osazen vlastní podstavec sochy s profilovanou horní, vodorovnou hranou. Jednoduchá kubická patka soklu přechází v odsazenou žlábkovnici završenou oblounem. Samotný hranolovitý dřík spodního soklu je na výšku obdélný. Přední, pohledová plocha je zdobená mělkým a plochým reliéfem věnce ze dvou symetrických větví. Věnec je dole svázán stylizovanou stuhou. Boční plochy soklu mají soustředně vpadlá pole s vloženým oblounem do vnitřní hrany. Dvakrát předsazená hlavice je výrazněji profilována. Na horní podstavě spodního soklu je napojen druhý dynamičtěji tvarovaný sokl, který dosahuje 3 výšky a o stejném půdorysu jaký má dřík spodního soklu. Horní podstavec má jednoduchou patku s navazujícím výžlabkem a vypouklými stěnami hranolovitého dříku, který je zakončen opět zdobněji provedenou hlavicí.

Figura představující sv. Jana Nepomuckého vychází z hrubě opracovaného kvádru. Zpřímená postava je v kontrapostu natočena čelem k pozorovateli. Pravá noha postavy je propnuta, levá naopak v koleni pokrčena s mírně vytočeným chodidlem. Obě ruce světce jsou v lokti ohnuté. Předloktí levé ruky vede ke středu hrudníku, kde se ho prsty dotýká. Ohnutí druhé ruky je v daleko větším úhlu. Dlaň ruky je v úrovni pravé kyčle, kde prsty přidržuje o rameno téže ruky zapřený latinský kříž s Kristem (krucifix). Hlava postavy je natočena k pravému rameni. Bohaté kudrny vlasů lemují tvář a sahají až k ramenům. Plnovous oproti vlasům není tak bohatý. Postava je zahalena v dlouhém a splývavém šatu, tzv. rochetě. Horní část těla navíc překrývá mozzetta. Svým provedením a kapucí spíše připomíná almuci. Doplněk oděvu tvoří biret (na hlavě).

Umělecky hodnotná plastika je snad dílem C. J. Waitzmanna, mistra kadaňského trojičního sloupu.

Socha sv. Jana Nepomuckého byla restaurována v roce 1986, v roce 2019 pak znovu restaurátorem Janem Brabcem.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého v KadaniSocha sv. Šebestiána v Kadani >>
Tagy