weby pro nejsevernější čechy

Socha Marta u zámku Červený Hrádek

Jižně u zámku Červený Hrádek v parteru, přiléhajícím k budově oranžerie, jsou umístěny dvě sochy z dílny rodiny Brokofů. Vlevo stojí Mars.

Sochy jsou v Památkovém katalogu součástí zahradního parteru, který patří k zámku.

Prostor přilehlý k budově bývalé oranžerie opatřený parkovou úpravou z 2. pol. 17. stol. v podobě listnatých a jehličnatých stromů, živého plotu a travnatého prostoru, na němž jsou umístěny dvě sochy v životní velikosti.

Památkový katalog v této části ani nezmiňuje, o jaké sochy se konkrétně jedná. Je třeba hledat jinde. A když už člověk ví, pak se lze vrátit zpět do Památkového katalogu:

Plastika znázorňující nahého muže s římskou vojenskou helmou na hlavě, držícího překroucený pruh látky tak, že zakrývá jeho mužství, je umístěna na nízkém jednoduchém podstavci.

Na rozdíl od sousední údajné Lédy bych určení sochy v tomto případě věřil. Jen bych hádal, že socha není kompletní. Tvar dlaně zdvižené ruky přidržující draperii ukazuje na to, že kdysi něco svírala – tipoval bych, že se Mars opíral o kopí. I když některé zdroje hovoří o Árésovi, což by bylo logičtější – Léda patří do mytologie řecké, stejně jako Árés, kdežto Mars je božstvo římské…

Dodatečně na mne vyplavala zpráva přesunech této dvojice:

19. 3. 2004 – Dvě unikátní sochy z přelomu 17. a 18. století, které pocházejí z dílny významného řezbáře a sochaře německého původu Jana Brokoffa, čeká stěhování. “Mars“ i “Leda s labutí“ se z Chomutova vrátí zpět domů. Zámek Červený Hrádek, odkud sochy pocházejí, byl v roce 1986 ve velmi špatném stavu. Obě díla byla proto zrestaurována a převezena na důstojnější místo před chomutovskou městskou knihovnu na Palackého ulici, kde stojí dodnes. Zámek Červený Hrádek již několik let prochází rozsáhlou rekonstrukcí a již opravené vnitřní prostory a okolí zámku jsou využívány k pořádání kulturních akcí všeho druhu. Tato historická památka je stále více navštěvována nejen turisty, ale je i vyhledávaným místem odpočinku obyvatel nedalekého okolí. “Mars“ i “Leda s labutí“ se proto mají vrátit zpět za zámek, kde budou zdobit bazének a oranžérii. „Prostory na Červeném Hrádku, kde byly v minulosti sochy umístěny, jsou již opraveny. Město Jirkov proto požádalo ministerstvo kultury o zpětný převoz soch z Chomutova na zámek,“ říká místostarosta Chomutova Jan Řehák. Poslední slovo bude mít právě vlastník – tedy ministerstvo. Ke stěhování soch pravděpodobně dojde již v nejbližších týdnech. Zámek Červený Hrádek již několik děl Jana Brokoffa zdobí. Autor do Čech přišel po roce 1680. Připisuje se mu mnoho soch, hlavně v západních Čechách a zejména první socha Karlova mostu, jíž je svatý Jan Nepomucký. V našem regionu se lze setkat s řadou Brokoffových děl. Jeho sochy dodnes zdobí například sallu terenu na kláštereckém zámku.

Series Navigation<< Pamětní deska hasičům v Tyršově ulici v JirkověPamětní deska F. M. Brokofa na kostele svatého Jiljí v Jirkově >>
Tagy