weby pro nejsevernější čechy

Sousoší Ukřižování na Kerkově nábřeží pod zámkem v Libochovicích

Na břehu slepého ramene Ohře pod zámkem v Libochovicích u cesty na Kerkově nábřeží stojí řada soch – třetí zprava stojí kopie sousoší Ukřižování.

Záznam v Památkovém katalogu pouze informativní:

Novodobá kopie barokní sochy, která nebyla vzhledem k jejímu stavu chráněna od roku 1976. Základem sochy je kříž na stylizované kamenné kupě s rostlinnými úponky v ploše. Na kříži korpus Krista v bederní roušce.

Popis víc než stručný, naštěstí jsou i další zdroje:

Kalvárie, (tj. zobrazení ukřižování Krista s Pannou Marií, klečící pod křížem) pochází z roku 1719 a nachází se na nábřeží pod zámkem. Kalvárii zaplatila Anna Tayzíková, táž, která financovala stavbu Mariánského sloupu na náměstí.

Nápis, jenž je vyryt na velkém kříži:
HRZYCHVW MLAD
OSTI ME A CZO GSEM
CZINIL Z NEWEDO
MIJ MEHO NEPRZI
POMINEY PANE
PS. XXIIIII :V. VII

Česky:
Hříchů mladosti
mé a co jsem
činil z nevědomí
mého nepřipomínej
Pane
PS. XXIIIII : V . VII

Sousoší Ukřižovaného Krista zaznamenává ve svém kresleném plánu města Libochovic neznámý autor v roce 1727.

Zub času a vandalové zcela toto dílo zničili. Proto v roce 1993 bylo přistoupeno k její celkové restauraci, či vlastně k výrobě přesné kopie sousoší. Zachovalo se tehdy pouze několik zbytků spodní části sousoší, na kterém je Máří Magdalena klečící u paty kříže. Celá vrchní část kříže s ukřižovaným Kristem se již v minulosti zřítila. Práce byla zadána libochovickému sochaři Miroslavu Zentnerovi, který zbylé díly sestavil a domodeloval a podle nich vytvořil kopii. Horní část, která se nedochovala, musel pan Zentner dotvořit podle zachovaných fotografií z roku 1968. Základem pro tuto práci byl sádrový model 1:3. Celé dílo je vytvořeno z hořického pískovce z lomu v Ostroměři. Podstavec vytvořil kameník pan Oberhel z Neštěmic z téhož pískovce. 3.srpna roku 1996 byla, pomocí jeřábu, provedena montáž Kalvárie na její původní místo. Celé dílo bylo financováno z rozpočtu města. Třetinový model financovala nejmenovaná občanka Libochovic.

Series Navigation<< Pamětní deska Heinze Kurta Henische na domě čp. 591 v ulici bratří Čapků v NejdkuSocha Panny Marie bolestné na Kerkově nábřeží pod zámkem v Libochovicích >>
Tagy