weby pro nejsevernější čechy

Pomník na počest první písemné zmínky o Tursku

Před budovou Základní a mateřské školy v Tursku v Pražské ulici je umístěn pomník na počest první písemné zmínky.

V popisu obce Tursko na webu Středočeské vědecké knihovny v Kladně je o památníku zmínka:

Na památku oslav 900. výročí založení obce byla naproti pomníku padlým vysazena nová lípa a postaven nový památník, jehož autorem je místní občan ak. malíř Miroslav Houšť a sochař Jaroslav Urbánek.

Na wiki je uvedeno: První písemná zmínka o vsi (Crenuc) pochází z roku 1100, v souvislosti s darem, který jistý Nemoj učinil vyšehradské kapitule. Z toho lze dovodit, že památník je z roku 2000 (byť to není nikde přímo uvedeno).

Na malém pahorku mohyla z kamenů, vlevo kamenný blok, v horní části zdobený rostlinným reliéfem kolem rovné plochy s rytým nápisem: PAMÁTNÍK / NA POČEST / CM. VÝROČÍ / I. PÍSEMNÉ ZVĚSTI / O TURSKU A UDĚLENÍ / ZNAKU OBCI. V pravé části plastika tvořená historickou nádobou (zřejmě odkaz na archeologické naleziště Krliš), lipovou ratolestí a v textu zmiňovaným znakem obce. Víc podrobností nerozeznám…

Series Navigation<< Socha Ecce homo u kostela svatého Martina v TurskuBoží muka před kaplí svatých Jana a Pavla v Knínicích >>
Tagy