weby pro nejsevernější čechy

Socha Herma v zámecké zahradě v Liběchově

Součástí zámecké zahrady v Liběchově byla nejen parková úprava, ale i bohatá sochařská výzdoba, z níž toho moc nezbylo. Jednou z dochovaných soch je dle různých pramenů Merkur, což je ale zřejmě chyba v identifikaci.

Zámek je sice kulturní památkou, sochy jsou ale jen zmíněny jako součást areálu bez bližších podrobností:

V parteru sochy od M. B. Brauna – Perseus, Zeus, Hermés, Heraklés, Afrodíté, z 20. let 18. stol.

Jak vidno, i když je část soch ze seznamu „ztracených“, naopak Merkur v něm nefiguruje. Je tu ovšem Hermés, což odpovídá tomu, že ostatní sochy patří do řecké mytologie, kdežto Merkur do římské. Navíc odpovídají i atributy – pastýřská píšťala a okřídlené sandály posla bohů.

V jiné části původního evidenčního listu památky je Braunovi přisuzován pouze Perseus, o ostatních sochách se píše jako o „řadě mytologických soch, které jsou dílem neznámého sochaře ze 2. čtvrtiny 18. století„.

Dále jsou evidovány ještě sochy jiných autorů. Což je ale bohužel asi tak všechno, co se dá dozvědět. Žádné detaily, žádné podrobnosti…

Na vysokém soklu vpravo od zahradního průčelí  zámku v živém plotě stojí mladík s mírně vytočeným tělem. Na nohou již zmíněné okřídlené sandály, v rukou na pravé straně v úrovni ramen drží píšťalu, na hlavě plné kudrnatých vlasů má přilbu a kolem boků zřasenou draperii.

Wiki uvádí prapodivný seznam: socha Pana, socha Apolona, socha Persea, socha Herkula, socha krále. Odkud jsou tyhle zavádějící informace je záhadou.

Series Navigation<< Socha gryfa v zámecké zahradě v LiběchověSocha Hérakla (Herkula) v zámecké zahradě v Liběchově >>
Tagy