weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Václava na Máchových schodech v Litoměřicích

Na jedné z bašt, dochovaných v systému městských hradeb města Litoměřice, na Máchových schodech, je umístěna soška svatého Václava.

Pískovcová socha vznikla v roce 2013 v rámci třetího ročníku mezinárodního sochařského sympozia, autorem je Petr Šedivý.

Kniha Kdo se to na nás dívá! – Co prozrazují a tají sochy města Litoměřice vysvětluje:

Za ohybem Máchových schodů na západní straně je plocha, připomínající starou nízkou niku. Bývala tu připevněna pamětní deska zasazená při otevření schodiště. Dnes po ní zbyly jen dva sokly. Na tom levém je datace 22. 6., na pravém pak rok 1930, což je datum otevření tohoto schodiště (tenkrát Gebhardsteg – Gebhardovy schody) pro veřejnost ve spodní části ústící do Jarošovy ulice (tenkrát Rudolfsgasse). Právě na těchto soklech, dnes s matoucím datem, byla v roce 2013 posazena drobná pískovcová soška svatého Václava, zhotovená téhož roku akademickým sochařem Petrem Šedivým na 3. ročníku Mezinárodního sochařského sympozia konaného v prostorách výstaviště Zahrada Čech.

Svatý Václav tu s praporcem a vinnou révou symbolizuje vinařství, což koresponduje s krajinou Litoměřicka. Je věcí názoru a diskuze, zda situovanost díla právě v tomto prostoru je nejšťastnější.

Akademický sochař Petr Šedivý se narodil v roce 1948 v Praze, pražskou AVU absolvoval v roce 1976 u profesorů Karla Lidického (1900-1976) a Miloše Axmana (1926-1990). Potom působil jako odborný asistent u profesora Jiřího Bradáčka (1922-1984). Po Bradáčkověě úmrtí přechází jako odborný asistent k profesorovi Miloši Axmanovi. V roce 1988 získává od organizace Fulbght stipendium na roční studijní pobyt v USA.

Fotografie v knize vysvětluje vzhled sošky, dnes trochu podivný a nesrozumitelný. Původně totiž svatý Václav v natažené (dnes částečně chybějící) ruce před tělem svíral (kovovou) násadu praporce – onoho nesmyslného „křídla“ poblíž jeho hlavy nad vinnou révou.

Series Navigation<< Pamětní deska Josefa Roeslera na bráně ke kostelu svatého Gotharda v Brozanech nad OhříLokomotiva Adolf před Technickým muzeem Liberec >>
Tagy