weby pro nejsevernější čechy

Plastika Kořeny u kruhového objezdu na rohu ulic Zborovská a Palackého v Chomutově

Poblíž kruhového objezdu ulic Zborovská, Palackého, Lipská, Wolkerova a Školní je umístěna pískovcová plastika Kořeny, pomník vandalsky pokácené lípy.

Nejdůležitější info v knize Sochy Chomutova Jaroslava Pachnera (vydalo statutární město Chomutov 2013), strany 58 a 59. Bez něho by se nebylo jak a kam odpíchnout a doplnit citace z dalších zdrojů.

Autorem pískovcové sochy je Josef Šporgy Švancar narozený v roce 1973 v Sokolově. Pískovcový blok spleteného kořenového systému stojí na travnaté ploše naproti místu, kde bývala rozložitá lípa před prodejnou Lidl. Lípa rostla původně na zahradě hotelu Martin, který musel ustoupit výstavbě prodejní haly. Strom byl jediným prvkem, který obohacoval prostor před parkovištěm. Několik akcí proti pokácení lípy vyústilo do projektů, kdy byly sázeny za podpory vedení města mladé lípy okolo kruhového objezdu a zastupitelstvo města rozhodlo také o podpoře výroby a osazení sochy ve veřejném prostoru. Socha byla odhalena 25. října 2005 jako hmatatelná vzpomínka na poraženou lípu.

Tvůrce dva a půl metru vysoké pískovcové sochy Josef Šporgy se vzdal honoráře, město Chomutov přispělo 200 000,- Kč na zakoupení kamene. „Severní Čechy, které jsou poznamenány odsunem sudetských Němců a zánikem více než stovky obcí kvůli těžbě, jsou někdy považovány za „vykořeněný“ region s přerušenou kulturní tradicí. O to upřímněji a naléhavěji hledají lidé zde, na Severu Čech, své kořeny a sounáležitost s místem, kde žijí,“ uvedla Džamila Stehlíková, jedna z organizátorek happeningu Lípa 2005.

Josef Šporgy se zabývá grafikou a sochařstvím. V letech 2007 až 2010 před Základní uměleckou školou v Jirkově vytvořil sousoší Múza, talent a píle. Často vystavuje v Chomutově i na dalších místech.

O soše v jednom z rozhovorů autor říká: „Věnoval jsem ji městu, které mi na ni dalo kámen. Spousta lidí tady nemá své kořeny, proto jsem je vytvořil. Kořeny mají také připomínat barbarský čin, k němuž došlo před šesti lety před Lidlem. Nějaký vandal tam pokácel staletou lípu.“

Series Navigation<< Sloup partnerství na terasách u obchodního centra Chomutovka v ChomutověPlastika Otočný balvan v areálu parku Domovinka v Chomutově-Horní Vsi >>
Tagy