weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Krupce

Před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Krupce stojí skryta pod stromem na terase směrem do ulice Husitské v blízkosti Hasičského muzea socha svatého Jana Nepomuckého.

Web o Krupce:

Ve spodní předzahrádce kostela Nanebevzetí Panny Marie se nachází menší socha, která představuje sv. Jana Nepomuckého a je z roku 1800.

Další web o Krupce totéž.

Socha je součástí památkově chráněného kostelního areálu:

Socha světce v podživotní velikosti stojí při okraji pozemku u kovového plotu mezi kostelem a farou. Čelem směřuje do ulice. Světec stojí na nepůvodním kamenném hranolovém soklu z opracovaných kvádrů. Sokl vyrůstá z jednoduchého hranolového podstavce s přesahem po stranách a zakončen je hranolovou kamennou deskou. Na desce je podstavec čtvercového průřezu, na němž stojí postava světce v kontrapostu s levou nohou v koleni pokrčenou. Sv. Jan Nepomucký je oblečen v kněžském tradičním rouchu s klerikou, přes kterou splývá rocheta a s almucí přes ramena. Na hlavě má kvadrátek. V náručí pravé paže drží krucifix s ukřižovaným Kristem, levou rukou jej podpírá. Tvář má zarostlou vousem, z pod kvadrátku vyčnívají husté vlnité vlasy. Okolo hlavy na kruhovém prutu je pět kovových hvězd. Klerika i rocheta mají velmi hrubě naznačenou drapérii. Ukřižovaný je v hmotě kříže naznačen v konturách.

Prvek sochy sv. Jana Nepomuckého zde stojí pravděpodobně na nepůvodním místě, přesto se jedná o nedílnou součást areálu kostela, navíc s vlastní osobitou památkovou hodnotou. Socha nevyniká vynikajícím výtvarným řešením. Přesto se jedná o velmi dobře dochovaný doklad lidové barokní zbožnosti. Nedocenitelná je i jeho hodnota stáří.

Series Navigation<< Pomník MUDr. Ferdinanda Arlta u kostela Nanebevzetí Panny Marie v KrupcePamětní deska Reginalda Czermack-Wartecka na zámečku Heinrichsruhe v Krupce >>
Tagy