weby pro nejsevernější čechy

Socha Hérakla u krápníkové stěny ve Valdštejnské zahradě v Praze

Ve Valdštejnské zahradě v Praze před umělou krápníkovou stěnou (grottou) stojí na mohutném soklu pískovcový Hérakles.

Památkově chráněná socha (součást areálu Valdštejnské zahrady) pochází podle tabulky na ní umístěné z doby před rokem 1800 a její autor není znám. Kamenné sochy jsou tak podstatně mladší než původní (dnes kopiemi nahrazená) sochařská výzdoba.

Series Navigation<< Socha Kůň s hadem ve Valdštejnské zahradě v PrazeSocha Triumf Ctnosti nad Neřestí (Boj Nymfy se Satyrem) ve Valdštejnské zahradě v Praze >>
Tagy