weby pro nejsevernější čechy

Pomník Jana Husa na Husově náměstí v Bohušovicích nad Ohří

Na malé travnaté ploše na Husově náměstí v Bohušovicích nad Ohří stojí monumentální secesní pomník Jana Husa.

Pískovcová postava v nadživotní velikosti byla vytvořena Ladislavem Benešem v roce 1911. Myšlenka postavit pomník vznikla na konci 19. století. V roce 1902 byl ustaven „Spolek pro zbudování pomníku Husova na jazykovém pomezí Litoměřicka v Bohušovicích“. Jedná se o památkově chráněný objekt:

Pískovcový pomník Mistra Jana Husa stojí v centru města, zhruba uprostřed Husova náměstí, je dílem sochaře Ladislava Beneše (*24. VIII. 1883 Praha, +6. X. 1956 Častolovice). Protože severní částí náměstí probíhá průjezdní komunikace lemovaná na obou stranách zelení a zbytek této části má parkovou úpravu, vytváří se tím dojem, že pomník je při severním kraji náměstí. Pomník, sestavený z opracovaných kvádrů, přestavuje štíhlou dlouhovlasou mužskou postavu v nadživotní velikosti s plnovousem oděnou do jednodílného pláště na hrudi rozhaleného, stojící na skalisku, po jehož stranách jsou dva rozvalené antické sloupy. Levou nohu má mírně nakročenou dopředu, zahalené paže volně podél těla, pouze pravá ruka vyniká mírně dopředu z rukávu (údajně měla vztyčený ukazovák, který je ulomen).

Na zadní straně vlevo, jinak hrubě otesaného skaliska, je hladké obdélné zrcadlo s pětiřádkovým nápisem: “PAMÁTCE M. J. HUSI / PŘI JAZ. POMEZÍ LITOMĚ / ŘICKA POSTAVIL HU / SŮV SPOLEK V BO / HUŠOVICÍCH L. P. 1911.”. Kolem skaliska se povalují části kanelovaných sloupů, ty jsou buď součástí bloku sochy a nebo jsou ze samostatných kusů kamene osazené ve větší vzdálenosti. Tyto části sloupů zasazují sochu do prostředí zříceniny antického chrámu. Pomník je vytesán z pískovce.

Při poslední opravě byla k soše na nízký sokl šikmo osazena pískovcová deska se sedmiřádkovým nápisem: “Pomník M. J. Husa / z roku 1911 od L. Beneše // Monumentální secesní / socha postavena / na jazykovém / pomezí Litoměřicka / v roce 1911”.

Kolem pomníku jsou osazeny nízké litinové sloupky, které nesly nízký železný plůtek, nahrazený při opravě, asi v roce 2005, prověšenými řetězy. Takto vymezená obdélná plocha ja zatravněna a v severozápadním koutě doplněna o nízké dřeviny.

Socha mistra Jana Husa z roku 1911
Historické foto na webu města Bohušovice nad Ohří
Series Navigation<< Socha Marnivost před Kavalírem II v TerezíněSousoší svatého Benedikta v Hrdlech >>
Tagy