weby pro nejsevernější čechy

Socha svaté Barbory na kostele Všech Svatých v Litoměřicích

Na jižní straně kostela Všech Svatých nad sochou Panny Marie je v nice na fasádě umístěna socha svaté Barbory.Obvykle lze na kostele v rámci jeho vnější výzdoby najít nějaký ten reliéf či sochu, málokdy se ovšem lze o nich dozvědět něco víc, než že jsou vidět. Kostel je sice kulturní památkou, existují jeho podrobné popisy, ale o soše nikde ani čárka. Všímá si jí ovšem kniha Kdo se to na nás dívá! – Co prozrazují a tají sochy města Litoměřice:

Socha v nice je umístěna nad kaplí sv. Barbory, jež je protipólem kaple svatého Rocha na severní straně kostela v Dlouhé ulici. Ve středověku byla svatá Barbora řazena mezi 14 pomocníků. Vzývána byla především jako přímluvkyně za šťastnou hodinu smrti, neboť se před svou smrtí modlila za kající hříšníky. Jejím hlavním atributem je kalich s hostií, někdy monstrance, věž se třemi okny (připomínka jejího vězení a Nejsvětější Trojice), meč nebo kladivo jako nástroj mučednictví, někdy také pochodeň nebo páv. Obecnější atributy mučednice jsou koruna, palma a kniha.

Svatá Barbora sice patřila ve středověku k nejpopulárnějším světcům, z nového církevního kalendáře však byla její památka odstraněna. Nejsou totiž žádné historické doklady o jejím životě a smrti.

Takže vlastně o soše samotné zase nic…

Series Navigation<< Socha Piety v Hamru na JezeřeSocha Panny Marie u kostela Všech Svatých v Litoměřicích >>
Tagy