weby pro nejsevernější čechy

Socha Mateřství u domu čp. 5306 na sídlišti Písečná v Chomutově

Na sídlišti Písečná v Chomutově mezi obchodním střediskem a základní školou stojí plastika Mateřství.

Ve specializované databázi sochařských děl:

Název: Mateřství
Autor díla: Štěpán Kotrba st. (1932–1999) – hlavní autor, Vratislav Štelzig (*1933) – architekt
Investor: Konstruktiva, Ústí n. L., Leninova 940
Plastika je osazena kamenném soklu na travnatém prostranství při budově občanské vybavenosti sídliště Písečná.
Realizace: 1985
Výška: 166 cm
Šířka: 90 cm
Hloubka: 98 cm
Sokl: v. 45, h. 74, š. 55 cm
Materiál: mramor a bronz
Plastika je znečištěna barvou, k soklu je přimontována nepůvodními ocelovými šrouby. V čelní části (tělo dítěte) je povrch narušen nejspíše působením kyseliny.

V knize Sochy Chomutova Jaroslava Pachnera (vydalo statutární město Chomutov 2013) se o soše píše:

Bronzová socha Mateřství od akademického sochaře Štěpána Kotrby stojí jako řada dalších uměleckých prvků na chomutovském sídlišti Písečná. Postava matky sedící s dítětem na kamenném podstavci byla postavena 10. června 1985. Její architektonickou podobu – podstavec a umístění – navrhl architekt Vratislav Štelzig, který se podílel na projektech celé řady staveb i umístění dalších soch. Ani pro Štěpána Kotrbu nebylo Mateřství prvním dílem ve městě. Před tím již na konci šedesátých let 20. století vytvořil torzo v parčíku u radnice. Byl znám především jako jeden z posledních tvůrců české monumentální keramické plastiky. Rodák z jihočeského Přeborova (1. května 1932) absolvoval keramickou školu v Bechyni a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Více než 25 let vyučoval sochařskou tvorbu na fakultě architektury ČVUT Praha. Spolu s manželkou vytvářel plastiky do mnoha českých měst. Nejznámější je socha dívky z glazované kameniny, obklady pro radnici v Milevsku (1988), pískovcová socha Matky (1981), keramická plastika Slunce (1977), pískovcová socha svatého Jana Nepomuckého (1992) v Nepomuku.

Pro Ústí nad Labem vytvořil plastiku Květ (1984) a Mořská perla (1984) v Mostě, která patří k největším keramickým plastikám na světě. Kameninové fontány realizoval v Chomutově na Písečné – Květ, ve Znojmě, Vimperku, Chrudimi, Žatci a v Praze. Jeho studie byly realizovány převážně v Poštorenských keramických závodech v Břeclavi. Kotrbovy plastiky jsou zastoupeny ve sbírce Národní galerie, v českých a evropských galeriích i v soukromých sbírkách.

Akademický sochař Štěpán Kotrba zemřel ve věku 67 let v neděli 17. října 1999. Díla tohoto představitele českého realistického sochařství 70. a 80. let 20. století najdeme v Chomutově na třech místech.

Socha má své pískovcové dvojče v Tyršových sadech v Pardubicích.

Series Navigation<< Socha Tajemství u základní školy v Písečné ulici v ChomutověMozaika Oslava práce na sídlišti Písečná v Chomutově >>
Tagy