weby pro nejsevernější čechy

Plastika chmelniční kotvy v ulici Na Valích v Lounech

Na travnaté ploše mezi ulicemi Na Valích a Osvoboditelů je umístěna plastika chmelniční kotvy.

Dle informací z médií není plastika na původním místě. Stávala na nádvoří lounské obchodní akademie a město ji nechalo přemístit 13. srpna 2014, protože byla zarostlá zelení a nebylo na vidět.

Další info z netu:

Pomník byl instalován v roce 1986 ke stému výročí založení zemědělské školy a má podobu kotvy používané k upevnění chmelnice. Několikanásobně zvětšená kotva (vážící kolem 11 tun) měla připomenout osobnost velkého českého chmelaře Antonína Mohla (nar. 15.12.1859 Chlumčany – zem. 8.1.1924 Rakovník), který na této škole v letech 1889-1897 působil jako ředitel.

Kování napodobující kování skutečné kotvy provedly Dílny ČSD v Lounech a na ztvárnění mohutného kování použil ing. M. Földes zvláštní svařovací metody. Použitá žula pochází z lomu v Tisu a protože zde lámali pouze na vývoz byla i dosti velká cena. Ovšem škola tehdy neměla tolik peněz, aby přímo vývozní kus zaplatila a tak nakonec byl obrovský kvádr prodán za cenu odpadu. Na dokončovací práce vzpomínal Vladislav Mirvald: „Na kotvu, patrně největší na světě, už stačilo dát jen bronzový nápis A. Mohl 1859 – 1924. Mosazná cedulka byla připravena i na jeho rodný domek v Chlumčanech.  Ale v kruzích okresního vedení KSČ začalo budit nelibost to, že na shromaždišti  funkcionářů, kteří odtud nastupovali s věnci k pomníku Rudé armády, bude stát pomník určený agrárníkovi. A na instalovaný obrovský balvan nebylo povoleno nápis umístit. Po tříletém hlemejždění tak před školou zbylo něco, co nic a nikoho nepřipomíná…“ A pro pořádek je nutno uvést, že kotvu navrhl Vladislav Mirvald (bývalý profesor zdejšího gymnázia a výtvarník) a cedulky s nápisy pracně v Praze obstaral tehdejší učitel tělocviku Bohumil Dvořák.

Series Navigation<< Kovaná mříž pro kavárnu Ohře v LounechSocha Tomáše Garrigue Masaryka před budovou Základní školy J. A. Komenského v Pražské ulici v Lounech >>
Tagy