weby pro nejsevernější čechy

Socha havíře v Poleradech

V malé obci Polerady nedaleko Mostu žije sice jen něco přes dvě stovky stálých obyvatel, ale místní jsou velmi aktivní, pořád se tu něco děje a je nač koukat. Třeba na řadu soch, vzniklých při dřevařských sympoziích. Naproti autobusové zastávce v centru obce stojí třeba havíř.

Prý se tu sympozia konají (konaly?) každoročně, ale najít o nich něco kloudného moc nejde. O havíři se píše v jedné z dohledatelných zpráv z roku 2011, ale z map.cz je jasné, že nemůže jít o tuto sochu:

Rok 2011
Rok 2021

Zmínky o dalších ročnících se dají porůznu roztroušené také objevit, leč bez potřebných detailů. Bohužel žádné ze soch není opatřena ani signaturou, ani vročením, ani názvem… Podle stavu sochy byla zhotovena nejspíš relativně nedávno.

Series NavigationÚzkorozchodná lokomotiva před kavárnou Káva s párou v Litoměřicích >>
Tagy