weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Václava v Kryštofově Údolí

Součástí areálu kostela sv. Kryštofa v Kryštofově údolí je socha sv. Václava, stojící ve svahu pod zvonicí.

Není zaznamenána v mapy.cz, v Památkovém katalogu je o ní jen zmínka v rámci areálu kostela. Alespoň jedna věta je soše věnována na wiki:

Rokoková socha sv. Václava pochází z roku 1763. Na podstavci má reliéfy sv. Ludmily a sv. Václava.

Další letmá zmínka o soše je v článku o obecní pouti v roce 2016:

Sochař Aleš Jon opravoval hlavu sv. Václava, kterou neznámí vandalové v roce 1998 urazili a část sochy ukradli. … Obnova sochy byla financována z veřejné sbírky.

Víc najít se mi nepodařilo.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého v JestřebíSocha svatého Jana Nepomuckého v Kryštofově Údolí >>
Tagy