weby pro nejsevernější čechy

Socha Panny Marie Celenské na vrchu svatého Gotharda – Hořice

Na památném vrchu Gothard nad Hořicemi se před areálem (a portálem) nového hřbitova nachází celá řada solitérních soch. Vlevo od vstupu až u kolemjdoucí silnice stojí na trávníku socha Panny Marie Celenské.

Překvapivě některé sochy před vstupem na hřbitov nejsou momentálně ani na mapy.cz, ani v evidenci Drobných památek. A některé nejsou ani kulturní památkou, tudíž se o nich nelze dopátrat informací v Památkovém katalogu. Socha je jen zmíněna ve výčtu plastik na jedné z infocedulí před Novým hřbitovem. Pátrání po informacích pak není jednoduché, naštěstí občas člověk narazí na „místní“ zdroje, z nichž lze čerpat alespoň něco:

Socha Panny Marie s Jezulátkem, jejíž původní umístění bylo pravděpodobně u cesty z Hořic do Dobré Vody, dnes stojí v parku před Novým hřbitovem na vrchu Gothard.

Vzorem pro plastiku mohla být soška Panny Marie s Jezulátkem v rakouském Maria Zell. Panna Marie i Jezulátko, které je symbolicky drženo v pravé ruce, jsou zobrazeny v jednoduchém plášti trojúhelníkového tvaru. Obě postavy jsou korunované, Jezulátko má na plášti zavěšeno jedno srdce, Panna Marie tři srdce, z nichž je jedno skryto. Madona stojí na oblaku s hlavičkami dvou andílků.

Celá plastika je postavena na podstavci zdobeném volutami a ukončeném volutovou římsou. Podstavec je ještě vyvýšen soklem. Na podstavci je humanistickou minuskulou vytesaný nápis FL / HonorI / gLorIosae DeI / genITrICIs / pLetosim / CIVIVM / posVIt obsahující chronogram, podle kterého lze plastiku datovat k roku 1827. Písmena chronogramu jsou psané kapitálou. Původní polychromování plastiky dokládají zbytky barvy na bohatě zdobených šatech.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého na vrchu sv. Gotharda – HořiceSocha svatého Gottharda na vrchu svatého Gotharda – Hořice >>
Tagy