weby pro nejsevernější čechy

Socha Panny Marie Celenské na vrchu sv. Gotharda – Hořice

This entry is part 353 of 464 in the series Sochy, skulptury, statue, mozaiky, reliéfy, památníky

Na památném vrchu Gothard nad Hořicemi se před areálem (a portálem) nového hřbitova nachází celá řada solitérních soch. Vlevo od vstupu až u kolemjdoucí silnice stojí na trávníku socha Panny Marie Celenské.

Překvapivě některé sochy před vstupem na hřbitov nejsou momentálně ani na mapy.cz, ani v evidenci Drobných památek. A některé nejsou ani kulturní památkou, tudíž se o nich nelze dopátrat informací v Památkovém katalogu. Socha je jen zmíněna ve výčtu plastik na jedné z infocedulí před Novým hřbitovem. Pátrání po informacích pak není jednoduché, naštěstí občas člověk narazí na „místní“ zdroje, z nichž lze čerpat alespoň něco:

Socha Panny Marie s Jezulátkem, jejíž původní umístění bylo pravděpodobně u cesty z Hořic do Dobré Vody, dnes stojí v parku před Novým hřbitovem na vrchu Gothard.

Vzorem pro plastiku mohla být soška Panny Marie s Jezulátkem v rakouském Maria Zell. Panna Marie i Jezulátko, které je symbolicky drženo v pravé ruce, jsou zobrazeny v jednoduchém plášti trojúhelníkového tvaru. Obě postavy jsou korunované, Jezulátko má na plášti zavěšeno jedno srdce, Panna Marie tři srdce, z nichž je jedno skryto. Madona stojí na oblaku s hlavičkami dvou andílků.

Celá plastika je postavena na podstavci zdobeném volutami a ukončeném volutovou římsou. Podstavec je ještě vyvýšen soklem. Na podstavci je humanistickou minuskulou vytesaný nápis FL / HonorI / gLorIosae DeI / genITrICIs / pLetosim / CIVIVM / posVIt obsahující chronogram, podle kterého lze plastiku datovat k roku 1827. Písmena chronogramu jsou psané kapitálou. Původní polychromování plastiky dokládají zbytky barvy na bohatě zdobených šatech.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého na vrchu sv. Gotharda – HořiceSocha sv. Gottharda na vrchu sv. Gotharda – Hořice >>
Tagy