weby pro nejsevernější čechy

Socha Panny Marie Karlovské u kostela sv. Jana Křtitele v Pardubicích

Na travnaté ploše naproti kostelu sv. Jana Křtitele v Pardubicích stojí socha Panny Marie Karlovské.

Jde o kulturní památku se záznamem v Památkovém katalogu:

Pískovcová mariánská socha, anonymní práce z r. 1717 (nejspíš chyba, v dalším popisu odlišný letopočet), je příkladem barokní kamenosochařské práce dobré úrovně a zároveň představuje doklad všeobecně rozšířené mariánské úcty. Je vhodným doplňkem areálu hřbitovního kostela.

Materiál: pískovec – nekvalitní s velkými zrny železitých příměsí. Podstavec trojdílný čtyřboký hranolový s profilovanu patkou a římsou, dřík má na všech stranách obdélné rámce s vykrojenými rohy. Na čelní straně datování A 1727. Na menším profilovaném soklíku stojící socha Panny Marie v životní velikosti na oblaku v mírném kontrapostu. Je oděna do dlouhého zřaseného roucha, které si přidržuje pod pravým loktem, odkud spadají řasy. Ruce jsou nataženy dopředu v žehnajícím gestu a hlava mírně ukloněna k pravému rameni. Na zadní straně soklu téměř neznatelný nápis: renov. l.p. 1894. V týlu připevněna okrouhlá svatozář s plechovými hvězdami.

Mapy.cz podávají poněkud odlišnou verzi popisu:

Barokní socha Panny Marie Karlovské pochází z roku 1727. Dříve stávala před domem číslo 94 na dnešní třídě Míru. Při pruské okupaci roku 1866 byly soše uraženy ruce. Roku 1931 byla přenesena ke kostelu sv. Jana. Její autor je neznámý.

V roce 2000 proběhlo restaurování, které provedli restaurátoři Petr Dufek a René Tikal.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého pod BouřnýmSocha sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Jana Křtitele v Pardubicích >>
Tagy