weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Josefa Roeslera na bráně ke kostelu svatého Gotharda v Brozanech nad Ohří

Vlevo od portálu v ohradní zdi kostela svatého Gotharda v Brozanech nad Ohří je umístěna pamětní deska Josefa Roeslera.

Na desce je nápis:

V letech 1822 – 1859 zde působil
P. Josef Roesler
děkan a konsistorní rada
* 24. 4. 1783 + 13. 12. 1859
Dobrodinec městyse Brozany nad Ohří, který věnoval prostředky
ke stavbě školy i lékařské ordinace a založil nadaci na podporu chudých
Věnováno městysem Brozany nad Ohří ke 150. výročí úmrtí

Podrobněji ve Zpravodaji městyse Brozany nad Ohří červen-srpen 2013:

Series Navigation<< Socha Karla Hynka Máchy na Máchových schodech za divadlem K. H. Máchy v LitoměřicíchSocha svatého Václava na Máchových schodech v Litoměřicích >>
Tagy