weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Andělské Hoře

Na travnaté ploše ve svahu u kostela svatého Archanděla Michaela stojí od roku 2008 socha svatého Jana Nepomuckého.

Nejde o sochu v místě původní, jako na mnohých jiných místech západních a severních Čech byla přesunuta na nové místo. Informace o soše lze nalézt především na webu o památkách Karlovarska, na webu obce,

Pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1767 od neznámého autora stávala původně na levé straně bývalé cesty od farního kostela Nanebevzetí Panny Marie do vsi Stará Ves (Altdorf) nedaleko před místním hřbitovem jihovýchodně od dnes z části zaniklé vsi Svatobor (Zwetbau). Později byla socha patrně přesunuta přímo na hřbitov.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války a následném začlenění vsi do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště na počátku padesátých let 20. století však přestala být plastika udržována a postupně chátrala. Někdy po roce 1956 byla nakonec socha sv. Jana Nepomuckého spolu s podstavcem údajně povalena neopatrným traktoristou, rozložena na několik částí a značně poškozena. Na počátku 21. století byla rozvalená a značně zdevastovaná socha sv. Jana Nepomuckého znovu objevena. Torzu vrcholové plastiky světce tehdy chyběla hlava, část boku s žehnající rukou a kříž.

Dne 3. října 2007 byla proto poničená plastika se svolením vedení vojenského újezdu vyzvednuta členy občanského sdružení Andělská Hora a převezena ke kostelu Nejsvětější Trojice u Andělské Hory. V létě roku 2008 byla socha odborně rekonstruována uměleckým štukatérem Janem Pekařem z Droužkovic u Chomutova za finanční podpory podnikatele Jana Pelanta a dalších dobrodinců. V září roku 2008 byla následně obnovená plastika druhotně umístěna na nové místo na prostranství ve svahu pod farním kostelem Michaela Archanděla na náměstí uprostřed obce Andělská Hora. Slavnostní odhalení rekonstruované sochy sv. Jana Nepomuckého proběhlo poté dne 13. září 2008 hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Pavlem a moderátorem Markem Ebenem za hojné účasti občanů obce.

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci dosahuje celkové výšky asi 3 metry. Vrcholová figurální plastika v životní velikosti, komponovaná čelně k divákovi, představuje světce s klasickými atributy jako kněze v kanovnickém rouchu, klerice, rochetě, almuci a s biretem na hlavě. Kolem hlavy má světec umístěnou pozlacenou svatozář s pěti hvězdami. V levé ruce drží světec kříž s plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista, který si opírá o rameno, a pravou rukou žehná. Původně však držela postava ve svěšené pravé ruce palmovou ratolest. Základnu plastiky tvoří podesta ve tvaru symbolických oblak s plastickým reliéfem hlaviček dvou okřídlených andílku na přední a jednoho na zadní straně.

Vrcholová plastika je umístěna na vrchu 1,25 metru vysokého, hranolového pískovcového podstavce s dnes již setřenými volutami ve spodní části, s mohutnou, bohatě profilovanou vynesenou horní krycí deskou s obloukově prohnutými středy všech stran, a profilovanou patkou. Na přední straně podstavce je vysekána datace „1767“ doby vzniku plastiky. Pod letopočtem býval původně patrně vysekán dnes již zcela setřený věnovací nápis. Do podstavce jsou druhotně vyryty další datace z doby devastace objektu ve druhé polovině 20. století, např. „1960“ a „1992“. Základnu podstavce tvoří jednoduchý hranolový sokl. Podstavec je postaven na profilovaném kamenném stupni.

Opravená socha sv. Jana Nepomuckého před kostelem Archanděla Michaela
Detail děkovné cedule se sponzory provedené opravy
Sv. Jan Nepomucký
Detail podstavce sochy s poničeným nápisem na čelní straně
Hlavičky andílků na oblaku, na němž stojí světec
Vrcholová socha světce
Vrcholová socha světce
Celkový pohled na umístění sochy před kostelem
Series Navigation<< Socha svatého Vojtěcha v Rabštejně nad StřelouSocha sv. Antonína Paduánského v Michalových Horách >>
Tagy