weby pro nejsevernější čechy

Dekorativní váza IV. v zámecké zahradě v Teplicích

V zámecké zahradě v Teplicích je rozmístěna čtveřice dekorativních váz. Jedna z nich s číslem IV. stojí severně od busty Beethovena směrem k Hornímu rybníku.

Všechny vázy jsou kulturní památkou jako součást zámeckého areálu:

Dekorativní váza, zdobená vegetabilními motivy s maskarony, je dnes zastoupena formou kopie pocházející z 90. let 20. století. Je umístěna v zámeckém parku. Originál pocházel z poloviny 18. století a byl zhotoven z kufsteinského umělého kamene.

Téměř dva metry vysoká váza, stojící na deskovém podstavci, je bohatě členěná. Dole je kruhová podnož, na ní navazuje užší a nízká válcová část a ještě výše konvexní úsek zhruba o šíři podnože. Je opatřený plastickou výzdobou s listovým dekorem, prostřídanou čočkovitým motivem. Výše následuje úzká a nízká konkávní část, na kterou je nasazena velmi široká hlavní střední část vázy. Má kruhový půdorys, zdobí ji čtyři maskarony mužských hlav a pod nimi umístěná girlanda. Maskarony mají obdélný tvar, lemovaný stylizovanými lupenovitými prameny vlasů. Výrazné jsou nadočnicové oblouky, u kořene skobovitého nosu jsou vrásky. Ústa a brada chybí – z této partie vychází na obě strany feston a mezi nimi je ještě střapec. Feston tvoří převážně listoví, doplněné několika bobulovitými plody. Výše je kuželkovitá část. Dole má kruhovou základnu, užší než část s maskarony a festonem. Na ní navazuje úzká část, konkávně probraná, zakončená přesahujícím zaobleným okrajem. Nad ještě užší konkávním nástavcem, zakončeným prstencem, je zaoblená část o šíři, zhruba odpovídající kruhové základně. Zdobí ji vpadlá obdélná pole, prostřídaná listovými motivy (jeden je rozeklaný, druhý tvoří široký špičatý list). Nad zaoblenou římsou je užší, konvex-konkávní část, nahoře se stylizovanými listy a zaoblením nad nimi. Vázu zakončuje velká koule.

Jde o součást souboru čtyř dekorativních váz, pocházejících pravděpodobně z období kolem poloviny 18. století, které jsou jedním z posledních dokladů podoby francouzské barokní zahrady u teplického zámku. Dnes jsou nahrazeny kopiemi.

Series Navigation<< Socha Doktor Hugo Dux, hlava československých dadaistů před Zahradním domem v TeplicíchDekorativní váza III. v zámecké zahradě v Teplicích >>
Tagy