weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Karla Hynka Máchy v Máchově ulici v Litoměřicích

Na fasádě domu, v němž se nachází vinárna Vikárka a památník Karla Hynka Máchy v Máchově ulici v Litoměřicích, je umístěna pamětní deska tohoto básníka.

Na desce je nápis „V tomto domě žil / a / 5. listopadu 1836 / zemřel básník / Karel Hynek / Mácha“.

Datum je dle dostupných zdrojů mylné:

Začátkem listopadu se Máchovo zdraví rychle zhoršovalo. Měl průjem, ale žádné léky neužíval a dál chodil do kanceláře. 2. listopadu píše dva poslední dopisy – rodičům a Lori. V noci na 5. listopad se mu velmi přitížilo, zvracel a vyžádal si lékaře. Přesto ráno vstal a šel se omluvit do práce, kam mu přivolaný doktor nedovolil dojít. Zemřel v neděli 6. listopadu 1836 přibližně ve tři hodiny ráno. Úřední záznam uvádí jako příčinu Máchova úmrtí Brechdurchfall, tedy cholerinu, mírnější formu cholery, projevující se dávením a průjmy. Protože byla obava ze šíření nákazy, bylo jeho datum úmrtí na úřední listině o jeden den posunuto. Z toho důvodu je na pamětní desce v Litoměřicích i na náhrobku uvedeno datum úmrtí již 5. listopadu.

Ač je deska zmiňována na mnoha webech a často se stává objektem fotografování, nikde jsem nedokázal najít info, od kdy a kým je zde umístěna a kdo ji vytvořil.

Series Navigation<< Plastika Duch Středohoří u parkoviště před vstupem do hradu Hněvín v MostěPamětní deska Staré hřebenové cesty na vlakovém nádraží ve Varnsdorfu >>
Tagy