weby pro nejsevernější čechy

Busta Petra Hapky u Zpívající fontány v Mariánských Lázních

U Zpívající fontány v Mariánských Lázních byla umístěna busta Petra Hapky jako připomínka faktu, že tento autor pro fontánu vytvořil zcela první skladbu, která zahajovala její provoz.

Z různých zdrojů:

Bronzovou sochu hudebního skladatele a klavíristy Petra Hapkyvytvořil sochař Albert Králiček z Nové Paky. Je složena z busty a neobvyklého podstavce v podobě klaviatury umístěné na výšku. 

Mariánské Lázně mají od r. 2017 novou dominantu. Stala se jí socha hudebního skladatele Petra Hapky (1944-2014). Je umístěna v blízkosti slavné Zpívající fontány, pro kterou Hapka napsal jednu ze svých nejkrásnějších skladeb. Odhalení skladatelovy busty bylo součástí zahájení nové lázeňské sezóny. Konalo se 15. května 2017.

Otcem myšlenky nechat zhotovit bustu geniálního skladatele byl mariánskolázeňský občan a patriot Miloš Coufalík. Společně se městským zastupitelem Vladimírem Kantorem inicioval vyhlášení veřejné sbírky na její zhotovení. Tu nakonec vyhlásilo město a vybralo se skoro 50 tisíc korun. Celkové náklady na zhotovení sochy přesáhly částku 300 tisíc korun.

Autorem busty Petra Hapky je výtvarník Albert Králiček z Nové Paky. Podobiznu umělce tvoří originální podstavec v podobě klaviatury, na kterém je busta umístěna. Celé dílo je vysoké zhruba dva metry a jeho výroba trvala necelé dva měsíce. Albert Králiček se nikdy s Petrem Hapkou nesetkal a k vytvoření jeho podobizny měl k dispozici jen rodinné fotografie, které mu poskytla skladatelova dcera Petra. Jeho dílo odlila do bronzu slévárna HVH v Dolní Kalné.

Nová dominanta byla umístěna v blízkosti zpívající fontány tak, aby na ní Petr Hapka dobře viděl. Kromě Hapkovy Hudby pro fontánu zaznívá na mariánskolázeňské kolonádě řada dalších melodií. Zpívající fontána hraje od 30. dubna do konce října denně od sedmi hodin ráno každou lichou hodinu. V 21 a ve 22 hodin je produkce doprovázená barevným osvětlením.

Series Navigation<< Busta Dr. Johanna Josefa Nehra ve vstupu do pavilonu Křížového pramene v Mariánských LázníchBusta Antonína Dvořáka před budovou bývalého špitálu v Liehmannově ulici v Zlonicích >>
Tagy