weby pro nejsevernější čechy

Socha Muž práce – Hořice

V Hořicích na rohu ulic Husovy a Komenského stojí bronzová plastika s názvem Muž práce.

Jak poznamenává jeden z webů, kde se dá něco o soše najít, nejde o žádný ideologický výtvor.

Jak praví Památkový katalog:

Bronzová plastika Ladislava Šalouna z počátku 20. století představuje kvalitní sochařskou práci období secese a symbolismu. Dílo představuje postavu muže nesoucího balvan, osazené je na zvýšeném jednoduchém kamenném podstavci.

Socha stojící v zástavbě na křižovatce ulic. Materiál pískovec a bronz. Obdélníkový půdorys podstavce. Na štíhlém hranolovitém podstavci je umístěna socha dělníka v podživotní velikosti. Podstavec je hranolovitý, vysoký štíhlý a hrubě opracovaný. Na tomto podstavci je umístěný nízký obdélníkový podstavec ze slitiny. Muž práce- zobrazen dělník ze slitiny bronzu, držící těžký kus kamene v obou rukách, postava stojící vahou těla na pokrčených obou nohách.

Dle webu místního infocentra pochází socha z roku 1908 a je jedním ze symbolů města.

Series Navigation<< Socha Jana Žižky z Trocnova – HořiceSocha Mrtvý Ábel – Hořice >>
Tagy