weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého u mostu přes bezejmenný potok v Teplé

V ulici Klášterní v Teplé na mostku přes bezejmenný potok u domu s pečovatelskou službou stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha, stojící na soklu zakomponovaném do kovového zábradlí mostu, není kulturní památkou, tudíž není k dispozici její odborný popis.

Na kraji vozovky zřejmě žulová patka, kvádr se zkosenou horní hranou, na němž stojí samotný sokl s rytým zrcadlem na čelní straně. Hlavice a socha jsou asi pískovec. Jednoduchá přesahující hlavice (rozšíření, hrana, zúžení) nese nízký podstavec, na němž stojí svatý Jan v obvyklém zobrazení. Nakročená pravá noha vpřed, mírně protočené tělo, kněžský oděv, na hlavě biret. Pravou dlaní drží spodní hranu krucifixu, který přidržuje levou rukou v náručí. Hlava mírně skloněná ke Kristovi na kříži. Bez svatozáře.

Series Navigation<< Socha Panny Marie Immaculaty u silnice z Kláštera Teplá do TepléSocha svatého Jana Nepomuckého v Poutnově >>
Tagy