weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého vlevo u kostela svatých Šimona a Judy ve Štětí

Před průčelím kostela svatých Šimona a Judy ve Štětí stojí na nepůvodních místech dvě sochy svatého Jana Nepomuckého.

Levá socha, která je umístěna na vysokém hranolovitém podstavci, byla původně umístěna na Velkém náměstí (dnešní Mírové náměstí).

Svatý Jan je jako součást kostelního areálu kulturní památkou:

Barokní socha dobré kvality provedení má jednoduchý vysoký hranolový sokl. Světec stojí s výrazně nakročenou pravou nohou, hledí na krucifix, opřený o levé rameno. Pravá ruka přidržuje velkou palmovou ratolest.

Původní evidenční list památky (je z roku 1967 a obě sochy tehdy již stály u kostela):

Levá socha má vysoký hranolový sokl se stěnami s obdélnými obrazci s vykrajovanými rohy a silně přesahující římsou.Na deskovitém podnoží světec v kontrapostu pravé nohy, adorující krucifix v náručí.

Dostupné popisy se s informacemi moc nemažou, a najít někde něco smysluplnějšího a podrobnějšího se nedaří.

Od pohledu je jasné, že zmiňovaný vysoký sokl tak nějak není v původním stavu. Zcela odlišné materiály spodní a horní části, zamazaná spára – dělá to dojem, že byl přeražen, jeho část zcela zničena a nahrazena kopií. Ovšem nikde ani čárka.

Series Navigation<< Dřevěná plastika u Kostelní ulice na Husově náměstí ve ŠtětíSocha svatého Jana Nepomuckého vpravo u kostela svatých Šimona a Judy ve Štětí >>
Tagy