weby pro nejsevernější čechy

Socha Heinricha Mattoniho v Kyselce

U silnice v Kyselce na okraji lesíka u břehu Ohře pod Ottovou kolonádou stojí (už zase) socha Heinricha Mattoniho.

Info na webu Mattoniho stezky:

Promenáda podél řeky Ohře vedla do centra lázní, kde byla pod mohutnými korunami stromů vedle Lázeňské restaurace umístěna busta dr. Löschnera od pražského sochaře Thomase Seidana. Později byla přenesena do stáčírny Löschnerova pramene a posléze do niky věže Jindřichova dvora. Na místě Löschnerova pomníku byl v dubnu 1914 odhalen pomník Heinricha Mattoniho, jehož autorem byl vídeňský sochař prof. Edmund von Hellmer. V roce 2005 byla bronzová plastika uložena do depozitáře a roku 2013 nahrazena replikou, kterou vytvořila akademická sochařka Veronika Psotková.

Heinrich Kaspar von Mattoni (*11. srpna 1830 – †14. května 1910) byl císařský rada, podnikatel a obchodník s minerální vodou z Karlových Varů. Pocházel ze staré italské obchodnické rodiny z Tremedia z Milánska, jejíž předek Oktavián Mattoni založil v Karlových Varech roku 1697 českou větev rodu. Po svém návratu do Karlových Varů si Heinrich Mattoni roku 1856 pronajal expedici karlovarské minerální vody. Dne 19. dubna 1858 se zde oženil s dcerou purkmistra Jana Petra Knolla, Vilemínou (1838–1919). V roce 1867 získal spolu se svým švagrem Fritzem Knollem do pronájmu expedici vody z Ottova pramene v Kyselce. Roku 1873 si pak Mattoni zakoupil celé kysibelské panství. Díky svým úspěchům a kvalitě produktů byl v roce 1870 jmenován „c. k. dvorním dodavatelem minerální vody“ a 27. října 1889 povýšen do šlechtického stavu. Z peněz utržených za prodej minerálních vod financoval výstavbu lázní ve své milované Kyselce.

O umístění repliky sochy:

14. 5. 2013 – Do parku v Kyselce se po osmi letech vrátila socha zakladatele lázní Heinricha von Mattoniho. Je to kopie. Mattoniho pravou sochu mají Karlovarské minerální vody ve svém karlovarském sídle. I tu do Kyselky společnost vrátí.

Originál sochy se stane součástí expozice muzea Mattoni, které Karlovarské minerální vody vybudují v Löschnerově pavilonu. Zakázku na jeho opravu vyhrála před několika dny společnost Bolid M. Než bude budova zrekonstruovaná, zůstane originál v karlovarském sídle firmy, kam se dostal v roce 2006. Z parku jej nechal odvézt šéf Mattonky Alessandro Pasquale.

Originál sochy v expozici muzea 7. 5. 2017

„Bál se, aby ji neukradli zloději nebo ji neponičili vandalové,“ řekl Vladimír Lažanský, předseda správní rady obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka, která chce zchátralý komplex lázní zachránit.

Členy společnosti jsou také lidé z Karlovarských minerálních vod, včetně generálního ředitele. Společnost vrátila sochu do parku u příležitosti 140. výročí založení lázní.

„Sochami se obvykle dílo končí, my jí však naše dílo teprve začínáme. Jsme rádi, že se socha Heinricha von Mattoniho může dívat na to, jak se snažíme lázně zachránit,“ uvedl Lažanský.

Socha se prý do parku vrátila právě teď kvůli lidem, kteří se v něm nyní rádi procházejí.

„Prostor parku se změnil k nepoznání. Navíc se v Kyselce tuto sobotu koná zahájení lázeňské sezony, za což jsme velmi rádi. Je dobře, že se na Kyselku nezapomíná,“ potěšilo Lažanského.

Kopii sochy zakladatele lázní v Kyselce zaplatily Karlovarské minerální vody a vyrobila ji sochařka Veronika Psotková. Minerálkový gigant za ni dal 150 tisíc korun.

A nejpodrobněji jako vždy na webu Památky a příroda Karlovarska:

Pomník císařského rady, karlovarského obchodníka a průmyslníka a majitele zdejších lázní Heinricha von Mattoniho (1830-1910) byl postaven v roce 1914 na místě busty Josefa Löschnera při hlavní promenádní cestě v parku mezi Jindřichovým dvorem a Lázeňskou restaurací uprostřed obce Kyselka (Giesshübl-Sauerbrunn). Autorem pomníku byl vídeňský sochař prof. Edmund von Hellmer. Slavnostní odhalení pomníku následně proběhlo v dubnu roku 1914. Patrně někdy po roce 1945 byl podstavec pomníku pozměněn a opatřen českým nápisem. Dne 3. května 1958 byl pomník Heinricha Mattoniho zapsán na státní seznam kulturních památek v rámci celku městské lázně pod rejtř. č. 21052/4-929 (v záznamu Památkového katalogu je socha pod číslem 11 bez jakýchkoli dalších podrobností).

Od počátku devadesátých let 20. století však přestal být pomník spolu s celým lázeňským komplexem udržován a postupně chátral. V roce 2005 vlastník zdevastovaného areálu, společnost Karlovarské minerální vody, bronzovou plastiku z důvodu ochrany před zloději a vandaly uložil do skladiště základní školy v Kyselce a v roce 2006 převezl do sídla společnosti v Karlových Varech.

V roce 2012 přistoupila společnost Karlovarské minerální vody k rekonstrukci pomníku. Přesnou repliku původní sochy z akrylátu, která byla následně umístěna na původní renovovaný podstavec, vytvořila akademická sochařka Veronika Psotková za 150 tisíc korun. Původní bronzová plastika se v budoucnu stane součástí expozice plánovaného muzea značky Mattoni v rekonstruovaném Löschnerově pavilonu v Kyselce.

Slavnostní znovuodhalení obnoveného pomníku proběhlo v úterý 14. května 2013 při příležitosti 103. výročí úmrtí Heinricha Mattoniho. Pomník odhalil generální ředitel společnosti Karlovarské minerální vody Alessandro Pasquale spolu se sochařkou Psotkovou a předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka Vladimírem Lažanským.

Socha na stupňovaném podstavci. Vrcholová figurální plastika v životní velikosti představuje stojícího prostovlasého továrníka ve vycházkovém obleku 19. století, tvořeném vestou a sportovním sakem. Postava se opírá o vycházkovou hůl v pravé ruce a ve svěšené levé ruce drží sejmutý klobouk. Stabilitu sochy zajišťuje stylizovaný kámen v zadní části. Základnu plastiky tvoří nízká podesta. Původní socha je odlita z bronzu a váží asi 250 kilogramů. Současná věrná replika, odlitek z acrystalu, speciálního akrylátu, vážící 80 kilogramů, je opatřena umělou patinu, připomínající originál.

Vrcholová plastika je umístěna na vrcholu hranolového podstavce z bílého mramoru s profilovanou patkou. Na přední straně podstavce je vysekán mladší zlacený nápis: „JINDŘICH MATTONI 1830 -1910“. Původně se na podstavci nacházel německý nápis: „Heinrich Edler von Mattoni 1830-1910“. Na soklu bylo rovněž vyvedeno jméno autora pomníku: „E. v. Hellmer“. Základnu podstavce tvoří jednoduchý hranolový sokl. Podstavec je umístěn na třech kamenných stupních. Okolí pomníku, v půlkruhovém zářezu do svahu s obezdívkou z velkých balvanů, je vydlážděno.

 

Series Navigation<< Busta Josefa Löschnera na Jindřichově dvoře v KyselceKámen ze zaniklého kostela svatého Martina v Činově u Andělské Hory >>
Tagy