weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Václava u kláštera v Hejnicích

V parku areálu kláštera v Hejnicích vede od jeho budovy ke kapli svatého Antonína nízká přerušovaná zídka, na níž je osazeno několik svatých. První zprava je svatý Václav.
O sochách nejde nic moc najít, památkový katalog dokonce v původním evidenčním listě uvádí jen „v areálu se nachází sochy sv. Václava, J. Nepomuckého a 2 světců umístěných před kostelem na pilířích„. Přitom je soch pět. O něco dále pak „Sochy osazeny na vysokých hranolovitých podstavcích zakončených širokou profilovanou římsou. Podstavec tvoří nepřímo sloupy vstupních bran po stranách ke kostelu„. Web města pro jistotu nejmenované světce ani nezmiňuje a přiznává jen Václav a Jana.

Pokud u některých soch lze s jejich identifikací váhat, v tomto případě nelze mít žádné pochyby, světec je ztvárněn v tradičním zobrazení.

V městských dokumentech lze objevit soupis:

Podrobný soupis lze nalézt v encyklopedii Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji.

Series Navigation<< Sochy v okrasné zdi u restaurace Valdštejn v Lázních LibverdaSocha svatého Jana Nepomuckého u kláštera v Hejnicích >>
Tagy