weby pro nejsevernější čechy

Socha svaté Anny Samotřetí na návsi v Hošnicích

Na návsi v Hošnicích, dnes spadajících pod nedaleké Strupčice, uprostřed dětského hřiště stojí socha svaté Anny Samotřetí.

Na wiki se píše:

Ve vesnici stávala kaple svatého Víta z roku 1846. Na obdélnou loď navazoval užší trojboký presbytář. V průčelí členěném toskánskými pilastry stála hranolová věž s jehlancovou střechou s lucernou. Zbořena byla na počátku šedesátých let dvacátého století, ale památková ochrana byla zrušena dodatečně až v roce 2009. V místech u zaniklé kaple se dochovalo pískovcové sousoší svaté Anny Samotřetí v životní velikosti z roku 1716. Svatá Anna v něm v náručí drží děvčátko Pannu Marii a Krista (také jako dítě).

Socha je chráněnou kulturní památkou, leč záznam v Památkovém katalogu je velestručný:

Socha sv. Anny Samotřetí stojí na dvojitě odstupňovaném hranolovém soklu. V dolní části soklu je reliéf sv. Jana Křtitele, v horní části kartuše s nápisem a datací k roku 1716.

Zmíněno je restaurování v roce 1987 (restaurátor Čech), další restaurování v roce 2004 zmiňuje publikace Strupčice 2007 Zdeny Binterové (vydal obecní úřad Strupčice 2007):

Roku 1984 bylo sousoší sv. Anny Samotřetí z roku 1716 (socha sv. Anny v životní velikosti drží v náručí P. Marii jako děvčátko a Krista jako dítě) silně poškozena, proto musela být sejmuta  a později restaurována. Od dubna 2004 proběhlo restaurování všech tří zdejších soch.

Na novodobém mohutném podstavci čtvercového půdorysu stojí základna soklu sochy s trojitě odstupňovanou lištou. Vlastní sokl (odlišné barvy) má na bocích voluty, vpředu reliéf (údajně) svatého Jana Křtitele s křížem v náručí a ratolestí v levé ruce (přes pravou, podpírající kříž, je přehozen snad cíp peleríny). Na zadní straně rytý obvod zrcadla s vykrojenými rohy. Následuje širší nízká hlavice, na které je usazen další stupeň soklu. Na zadní straně opět rytý obvod zrcadla s vykrojenými rohy, na bocích další voluty, na čelní straně na rytém obvodu zrcadla nápisová kartuše, zdobená po obvodu rostlinným reliéfem. Pod kartuší letopočet 1716. Z nápisu jsem horko těžko vyčetl jen pár písmen:

IESVS
MARIAS ANNA
V EHREN
DIESES AVE
ERICHT
ANS SRN LERTEN
ENDE
NS WO VER
ASEN NICHT
DANIEL LAN
DISCH

Na této druhé užší části soklu další hlavice, na ní patka se středovou lištou. Na patce pak stojí samotná socha svaté Anny, oblečené do pláště s nasazenou kapucí.

Series Navigation<< Socha sedící ženy v Dělnické ulici v Mostě – VelebudicíchSocha svatého Jana Nepomuckého v Sušanech >>
Tagy