weby pro nejsevernější čechy

Socha Piety před domem č.p. 68 v České Vsi (Jablonné v Podještědí)

Na soukromém pozemku u domu č.p. 68 v České Vsi (část Jablonného v Podještědí) je umístěna socha Piety.

Vzhledem k jejímu umístění na zahradě soukromého domu je socha běžné veřejnosti nepřístupná. Všechny fotky jsou z velké dálky od vrat na pozemek. Přesto se o ní dá najít obsáhlé info, protože se její obnově věnoval spolek Drobné památky severních Čech:

Socha stojí před domem č.p. 68 v České Vsi, asi 50 m vlevo od hlavní silnice, stoupající směrem na Mimoň.

Popis: Sousoší Piety stojí na hranolovém podstavci s klasickým trojdělením. Sokl s jedním základovým stupněm je vyzděn ze dvou řad pískovcových štuk a také tělo podstavce je řešeno dvěma řadami pískovcových kvádrů. Překladová deska podstavce je sekaná ze dvou bloků kamene a odděluje ji podbrádka. Na přední straně podstavce je vpadlina pro obdélnou desku s rytým nápisem: Drückt dich die Kummer noch so sehr dann der Maria richte dich empor und hilft dir wieder. Renoviert im Jahre 1892. Pod deskou je uschována zpráva o restaurování sochy v roce 2007. Samotná socha představuje sedící Pannu Marii s dlouhým šatem a pokrývkou hlavy, přidržující na klíně ležícího Ježíše.

Oprava sochy, listopad 2006 – září 2007:
Před opravou socha stála hned vedle lípy, jejímiž kořeny byla poněkud nakloněna. Povrch pískovce byl poškozen, soše Ježíše chyběla pravá paže a obě nohy.
Před opravou byl proveden podrobný restaurátorský průzkum zaměřený na stav kamene. Kámen byl očištěn, zvětralá místa konsolidována a bylo provedeno celkové zpevnění a injektáž prasklin. Dále byla provedena revize historických vysprávek a odstraněny vyžilé nebo nevhodné tmely. Tmelení bylo provedeno umělým kamenem probarveným ve hmotě a strukturou odpovídajícím okolnímu kameni. Na soše byla doplněna chybějící paže a obě nohy, hlava Madony byla opatřena kovovou svatozáří. Na závěr byla kvůli ochraně před srážkovou vodou provedena celková hydrofobizace povrchu díla a ošetření biocidním prostředkem.
Opravu provedl člen občanského sdružení Jan Fedorčák z České Lípy, finanční prostředky poskytlo naše občanské sdružení.

O soše je zmínka na webu spolku v souvislosti s nedalekým křížkem u silnice:

V roce 2005 převezl majitel protější nemovitosti podstavec a sokl na svůj pozemek a použil je pro nové umístění sochy Piety. Na podzim roku 2006 byla socha po dohodě s jejím majitelem sejmuta a podstavec se soklem byly převezeny na své původní místo.

Zvláštní, že v popisu oprav sochy není o soklu ani zmínky.

Series Navigation<< Socha vodní víly na ostrůvku v Markvartickém rybníku (Jablonné v Podještědí)Triangulační sloup Ruhebänke u Sebnitz >>
Tagy