weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska prvního mimopražského provedení Prodané nevěsty na domě U Zlatého hroznu v Mělníku

Na východní fasádě domu U Zlatého hroznu v Mělníku směrem k Pražské bráně je umístěna pamětní deska, zmiňující první mimopražské provedení Prodané nevěsty.

Středočeská vědecká knihovna v KladněNa jižní straně náměstí novorenesanční dům s loubím v hlavním průčelí a domovním znamením – zlatým hroznem. Od r. 1856 majitelem Václav Vykysal, který zde provozoval hotel a ochotnická divadelní představení. Poprvé na venkově zde byla úspěšně v podání ochotníků uvedena Smetanova Prodaná nevěsta.

Na desce nápis:

DŮM „U ZLATÉHO HROZNU“
BYL V 19. STOL. STŘEDISKEM
KULTURNÍHO ŽIVOTA VLASTE-
NECKY SE PROBOUZEJÍCÍHO
MĚLNÍKA ZÁSLUHOU SBOR-
MISTRA ANT. VALENTY ZDE
ZPĚVÁCKÝ SPOLEK PROVEDL
R. 1875 OPERU PRODANÁ NE-
VĚSTA MIMO PRAHU POPRVÉ.

Series Navigation<< Socha Diavolo (Ďábel) u Pražské brány v MělníkuPamětní deska Vladimíra Veselého v Pražské bráně v Mělníku >>
Tagy