weby pro nejsevernější čechy

Socha Panny Marie u kostela Všech Svatých v Litoměřicích

Na jižní straně kostela Všech Svatých stojí u stěny socha Panny Marie.

Socha je památkově chráněna jako součást kostelního areálu. Památkový katalog stručně uvádí:

Hodnotná barokní socha byla zhotovená po roce 1680 jako připomínka morové epidemie – původně stála na později zrušeném hřbitově. Zobrazuje P. Marii, stojící na půlměsíci, obtočeném hadem. Rukama drží polosedícího Ježíška, oba mají zlacenou svatozář.

Socha byla restaurována v roce 2002 restaurátory Janem Staňkem a Vítem Mudruňkou.

K soše, umístěné na ochozu základů kostela, vedou z dlažby Kostelního náměstí dva schodové stupně. Kvádrový sokl má na dolní straně k zemi rozšířenou lištu s dekorem, vykrojené hrany, na ploše soklu plastická obdélná zrcadla s vykrojenými rohy (bez nápisů), pod hlavicí na vrchu soklu odstupňovanou lištu, zakončenou zubořezem. Hlavice se směrem vzhůru rozšiřuje, lišta poslední etáže nese lištu na spodní straně zdobenou reliéfním dekorem. Hlavice je na několika místech prasklá.

Na hlavici je umístěn projmutý soklík, nesoucí sochu. V horní římse, zdobené plastickými kruhy, je umístěn kovový trn, zřejmě pozůstatek po zavěšované lampě. Immaculata stojí v půlměsíci, pravou nohou na hlavě hada s vyplazeným šípovým jazykem. Oděna do bohatě řaseného roucha klidně hledí do dáli, levačkou přidržuje levou nohu Ježíška, kterého pravačkou drží v polosedu za pravé stehno. Ježíšek má zřejmě jen bederní roušku – plenu, levou rukou u svého boku přidržuje jablko se zlaceným křížem, pravačku má pozdviženu směrem k obličeji Panny Marie.

Kniha Kdo se to na nás dívá! – Co prozrazují a tají sochy města Litoměřice píše:

Immaculata znamená Neposkvrněná. Jedná se o zobrazení prostovlasé Panny Marie (kolem hlavy mívá svatozář se 12 hvězdami) se sepjatýma rukama na prsou a stojící na zeměkouli nebo půlměsíci. Had držící v tlamě jablko je symbolem hada z Ráje, pochází z popisu vize ženy, jakožto znamení v Apokalypse. Socha u kostela tomuto úzu tak zcela neodpovídá. Místo dvanácti hvězd nad hlavou je tu svatozář v podobě horizontálně rozložených paprsků z pozlaceného plechu. Obdobnou auru má i Ježíšek, který v ruce drží jeden z atributů královské moci – granátové jablko s křížem na jeho vrcholu. Prohřešek proti normě najdeme i u hada. Jeho mistrně vymodelovaná hlava nesvírá žádné jablko, je mírně rozevřena a hrozivě z ní vylézá rozeklaný hadí jazyk.

Socha stojí nad bývalým hromadným hrobem morové epidemie. Autorem je pravděpodobně Abraham Kitzinger (1624-1688), který pocházel z velmi rozvětveného děčínského rodu. V roce 1682 přesídlil s rodinou do Milešova, kde zemřel a 25. července 1688 byl pochován u zdi medvědického kostela.

Series Navigation<< Socha svaté Barbory na kostele Všech Svatých v LitoměřicíchPamětní deska Josefa Jungmanna na domě čp. 20 v Jezuitské ulici v Litoměřicích >>
Tagy