weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého ve Stříbře

Ve Stříbře u mostku přes potok na křižovatce ulic 28. října, Soběslavova a Palackého stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

S některými památkami je to těžké. Spoustu let jsem kolem téhle sochy chodil a nevěnoval jí žádnou pozornost. Prostě byla součástí exteriéru. A po mnoha a mnoha letech, kdy bych o ní něco rád zjistil, objevuji, že není co.

V seznamu památek není, městský web zaevidoval v roce 2017 pár hlavních místních artefaktů a šlus, neoficiální web o městě zmiňuje v roce 2013 provedené restaurování (Hlavní restaurátorské práce byly zahájeny v červnu a dokončeny byly v červenci. Celkové náklady dle uzavřené smlouvy o dílo činí 199 500,- Kč, z toho je vlastní podíl města 146 500,-Kč, dotace Mikroregionu Hracholusky činila 53 000,-Kč. Jednalo se o prostředky z programu Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.)

Do hledání se míchá fakt, že mnohem významnější socha stejného světce byla součástí barokního mostu přes Mži. Nakonec musím konstatovat, že kdo hledá, trpělivost růže a tak podobně. Sice jde o info v poněkud dezolátním stavu, ani jedna z inzerovaných fotografií již není dostupná (původní web je mimo provoz), text ale zůstal archivován:

Socha sv. Jana Nepomuckého, která původně stávala na nároží ulic Benešova – 28. října, v místě dnešního čp. 750. Právě stavební činnost na příslušném pozemku vedla k přemístění řečené skulptury na dnešní stanoviště u západního vchodu do městského parku. (K této události je uváděno datum 11. 6. 1932.) Další kuriozitkou celého případu je skutečnost, že k oplocení Nepomukovy „zahrádečky“ posloužilo železné zábradlí, které původně zdobilo obvod velké vodní nádrže na náměstí. V červnu 1994 sochu poničil vandal, jak dokládá dobový článek z Tachovské jiskry.

A to je bohužel tak nějak vše…

Series Navigation<< Socha svatého Prokopa, Doksy (původně Rozprechtice u Dubé)Socha sv. Jana Nepomuckého v Janově nad Nisou >>
Tagy