weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Dolním Podluží

V Dolním Podluží u kamenné zídky ve svahu pod železniční tratí naproti autobusové zastávce Drůbežárna stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

Jezdím kolem ní roky, a zastavit se mi povedlo až teď. Socha v poměrně slušném stavu, dřevěný plůtek kolem, nápisy na soklu čitelné, na přední straně kovová tabulka informující, že jde o kulturní památku – tudíž se lze obrátit na Památkový katalog:

Barokní pískovcovou sochu sv. Jana Nepomuckého nechal v roce 1716 zřídit místní mlynář Johannes Haine.

Postava světce je umístěna na vysokém trojdílném podstavci, který je osazen na širokém jednoduchém stupni čtvercového půdorysu. Na něm se nachází hmotný sokl členěný reliéfními obdélnými poli, na soklu je pak posazen hranolový dřík, jenž je ze všech stran opatřen tesaným nápisem a jenž postupně přechází v konkávně projmutou část, zdobenou monogramem IHS a završenou masivní oblounovou římsou. Na té je umístěna jednoduchá, několikrát odstupněná čtvercová deska, na které je osazena socha sv. Jana.

Světec je zpodobněn tradičním způsobem, tj. v kanovnickém rouchu, s biretem na hlavě, svatozáří s pěti hvězdami, diagonálně přes hruď drží kříž, v pravé ruce držel pravděpodobně kovovou zlacenou palmovou ratolest. Postava je lehce esovitě prohnutá, almuce volně splývá přes ramena, klerika i rocheta jsou na světcově pravém boku nařaseny v hlubokých záhybech.

Sochu obklopuje dřevěný laťkový plot.

Svatému Janu na Děčínsku se podrobně věnovala Nataša Brejchová-Steinová v knize Zjánštěná item zjančená léta na Děčínsku, a mezi popsanými ten dolnopodlužský samozřejmě nechybí (na straně 18). Pozemek pro zřízení sochy náležel k čp. 103, mlynář Johann Caspar(?) Haine byl z čp. 103. Na soklu nechal zřídit nápis: „Kdo tohoto blahoslaveného vytrvale ctí, ten ve své cti nebude ani v nejmenším poškozen“. Na zadní straně je nápis s chronogramem: „V odplatu k lásce a k uctění svatého Jana Nepomuckého vztyčit dal IFH“. Podle mlynáře se soše říkávalo Hainmüllers Johannes Statue.

V poznámkovém aparátu knihy se lze dočíst, že nápis na čele sloupu zní v originále „Wer disen Seeiligen / bekendiglich verehrt / Der wirdt in seiner / Ehr in gringsten / nicht versehrt“. Chronogram na zadní straně (ZV LIebge ?a Verehrn I? Den Lohn  aL St. Iohan NEPOMVCEN erhob (en) wor IFH) datuje sochu o dva roky později, používané vročení je převzato ze soupisu křížů a soch z archivu konsistoře Litoměřice (fond ŘK Dolní Podluží).

A poslední poznámka je věnována sbírce varnsdorfské pobočky Muzea Děčín – nachází se tu dřevěné modeleto sochy, pravděpodobně návrh tohoto sv. Jana Nepomuckého. O dřevořezbě neexistují žádné prameny, díky ní ale lze předpokládat, že sochař pocházel z nejbližšího okolí.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého v Kryštofově ÚdolíSocha sv. Jana Nepomuckého na mostě v Jezvé >>
Tagy