weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Petra u kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích

V areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích je umístěno několik soch. Před Pannou Marií stojí dvojice svatých, pohledově vlevo je to svatý Petr.
Dle dostupných zdrojů byly sochy původně na fasádě kostela. Roku 1895 při úpravě průčelí byly sneseny původní sochy svatého Petra a Pavla a Immaculaty od Josefa Kleina a nahrazeny novými od Stanislava Suchardy.

V Památkovém katalogu jsou sochy jen zmíněny, v Původním evidenčním listu památky je stručný popis:

Vzadu na schodišti v parku za kostelem stojí na okrajové zídce schodů sochy Petra a Pavla a o několik metrů déle na ose schodů je umístěna socha Nanebevzetí Panny Marie.

Socha sv. Petra: je obdobná soše sv. Pavla. Knihu mé v pravé ruce. Levou rukou přidržuje klíče. Hlava je zvrácené k obloze, vous je poněkud menší.

Areál kolem kostela je nepřístupný, všechny brány jsou zamčené. Fotky jsou všechny pořízeny z dálky, přes zeď.

Series Navigation<< Kamenná mohyla neznámého účelu ve ZlonicíchSocha svatého Pavla u kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích >>
Tagy