weby pro nejsevernější čechy

Sochy sv. Petra a Pavla v Hodkovicích nad Mohelkou

Na úpatí schodiště ke kostelu sv. Prokopa v Hodkovicích nad Mohelkou stojí sochy sv. Petra a Pavla.

Chráněn je celý areál, proto na webu Památkového katalogu není k dispozici podrobné info jen o samotných sochách. Tudíž je k dispozici jen popis na městském webu, vycházející z knihy autora Miroslava Fišara Historie, památky a současnost – Hodkovice nad Mohelkou, a stručné info na ceduli zdejší Naučné stezky Zastav se poutníče:

Sochy pocházejí z roku 1754 a znázorňují světce v životní velikosti s jejich atributy. Jejich tvůrce však není znám. Sochy mají budit dojem, že stráží vstup do kostela.

Na podstavci každé z obou soch je latinský nápis, jehož překlad je i pro latiníka určitým problémem. Nápis na soše sv. Petra (nalevo): EXCELSE PIOS PASCITO CIVES SOLVIT VINCULA REIS GAUDIA RANDEPOLI (Nyní, nebešťane, ostříhej zbožné občany přinášející dary, uvolni pouta Randěpolova). Možná však, že poslední slovo zní Pan de poli a pak by význam byl samozřejmě jiný. Nápis na soše sv. Pavla (vpravo): VOTIS DIVE TUIS PAULE CLIENTES EX MERITISQUE TUIS GRATIA PROVENIAT (Zahrňuj, sv. Pavle, své dobrodince dary a z tvých zásluh ať pochází milost).

Obě postavy drží v levé ruce knihu, nad hlavami mají svatozář, jsou mírně prohnuté do písmene S a jsou bohatě rozevláté. Svatý Petr drží klíč od Nebeské brány, svatý Pavel má pod knihou, do níž ukazuje pravicí, po svém levém boku meč.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého v Hodkovicích nad MohelkouSousoší sv. Luitgardy (Víry), sv. Jana a sv. Pavla v Hodkovicích nad Mohelkou >>
Tagy