weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Evangelisty v Nádražní ulici u zámecké zdi v Zákupech

U jednoho ze vstupů do zámeckého parku v Zákupech, blízko parkoviště v ulici Nádražní, stojí v travnaté ploše socha sv. Jana Evangelisty.Socha není kulturní památkou, informace je teda třeba hledat na jiných místech.

Socha sv. Jana Evangelisty pochází z druhé poloviny 19. století. Autor je neznámý. Socha stojí u brány zámeckého parku na vysokém trojdílném, osmibokém podstavci s klasicky profilovanými členícími prvky v novogotickém slohu.

Kompozice sochy sv. Jana Evangelisty vychází z mírného kontrapostu s nakrčenou pravou nohou. Hlava s dlouhými vlasy přes ramena je mírně pootočena a hledí vzhůru. V levé ruce drží rozevřenou knihu. Pravá paže je ve volném gestu, v níž drží pravděpodobně brko na psaní. Volně splývající šat po kotníky charakterizují mělké záhyby. Při levé noze je umístěn orel, symbol sv. Jana Evangelisty a jeho inspirace při psaní knihy Zjevení.

Socha je zhotovena ze světlého křemenného jemnozrnného pískovce. Základ je tvořen z hladké povrchové vápenné omítky z jemného písku místního křemenného kamene hrubší zrnitosti. V roce 2011 proběhla restaurace sochy, provedená v ateliéru. Po restauraci byla socha vrácena na své původní místo u zadní brány do zámeckého parku.

Na obecním webu je dostupné zadání zakázky na restaurování:

Odhalení soch po restaurování proběhlo 14. listopadu 2011.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Křtitele v Mimoňské ulici v ZákupechPomník Emanuela Maxe ve Sloupu v Čechách >>
Tagy