weby pro nejsevernější čechy

Pomník Městských lesů Karlovarských na Sovově stezce v Karlových Varech

V lesích kolem svatého Linharta na Sovově stezce v Karlových Varech stojí pamětní kámen Městských lesů Karlovarských.

O pomníku třeba zde ->

Východním směrem kousek od areálu svatý Linhart u Karlových Varů najdeme v lese u cesty pomník v podobě mohyly postavený v roce 2000 k výročí 675 let Městských lesů Karlovarských. Toto období je počítáno od roku 1325, kdy byly poprvé místní lesnaté pozemky písemně zmíněny. Tenkrát vydal Jan Lucemburský léno pro pana Kojatu z Otnavic k založení vsi a z listiny vyplývá, že kromě lesů se u zdejších původních osad nacházela pole, pastviny i louky. Úplně první záznam z těchto míst ovšem zmiňuje písemnost z roku 1246, která se vztahuje ke kostelu sv. Linharta v osadě, která patřila pod královský hrad v Lokti.

Další významný počin pro správu pozemků v okolí dnešních Karlových Varů vykonal Karel IV., který v roce 1370 udělil nově vznikajícím lázním u horkého vřídla lesy včetně dalších pozemků u Obory a také statky související se vsí Drahovice. První měšťané tak mohli začít využívat okolní lesy a pozemky. Od té doby s většími či menšími úspěchy i neúspěchy trvá správa města Karlovy Vary nad okolními lesy dodnes.

Series Navigation<< Pomník Fridricha Schillera poblíž Galerie umění v Karlových VarechPamětní deska Sixta z Ottersdorfu na radnici na Husově náměstí v Rakovníku >>
Tagy