weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého u kostela svatých Petra a Pavla v Mimoni

Na bývalém hřbitově u kostela svatých Petra a Pavla v Mimoni stojí na nepůvodním místě socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha sv. Jana Nepomuckého, stojící dnes u kostela sv. Petra a Pavla, byla vytvořena r. 1740. Původně stávala u domu č.p. 81/III., který byl zbourán poté, co byl zakoupen radnicí, aby ustoupil stavbě nové školy (1893–1894), konkrétně jejímu schodišti. Socha byla r. 1900 přemístěna ke kostelu na svoje dnešní místo.

Leták Poutní cesty z roku 2009 hovoří částečně jinak:

Socha byla pořízena Janem Friedrichem Wollmannem v roce 1740 a původně byla umístěna na náměstí zvaném Jánské, před nynějším hotelem Beseda. V souvislosti s rozšířením ulice k nádraží při stavbě trati do Liberce byla přenesena do farní zahrady.

Do třetice se o soše lze dozvědět v knize Památky Mimoně Jiřího Šťastného, ovšem opět jinak:

Socha původně stála na náměstí zvaném Schulplatz, které je dnes bezejmenné. Jedná se o křižovatku, kde z Mírové ulice odbočuje u nynějšího hotelu Beseda ulice Nádražní. Není známo, kdo sochu vytvořil, ale je znám její dárce. Byl jím v roce 1740 Johann Fritz Wollmann, majitel domu čp. 81/III, který zhotovení sochy financoval. Socha byla umístěna naproti jeho domu. Renovována byla již roku 1834 a znovu v roce 1877.

Dům čp. 81/III musel být v dubnu až květnu 1893 zbořen, aby uvolnil místo pro výstavbu schodiště k tehdy budované měšťanské škole. Socha touto stavbou nebyla dotčena a na svém místě stála až do roku 1900. V tom roce se ulice Schulgraben (Školní příkop), dnešní Nádražní, stala příjezdovou cestou k novému mimoňskému nádraží, zprovozněnému 16. září 1900. Socha překážela vzrůstající dopravě. Byla proto 24. srpna 1900 sejmuta, při té příležitosti renovována a začátkem října téhož roku opětovně instalována na bývalém hřbitově, před kostelem sv. Petra a Pavla na Kostelním vrchu. Náklady na renovaci i přemístění sochy uhradilo město Mimoň.

Naposledy byla socha renovována na jaře 2011 českolipským restaurátorem Janem Fedorčákem. Následně ji 16. května 2011 nově vysvětil mimoňský farář Václav Horniak.

Tak si vyberte.

Series Navigation<< Socha Panny Marie Neposkvrněné pod Kostelním vrchem v Mírové ulici v MimoniGetsemanská zahrada v Mimoni >>
Tagy