weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Václava ve Šluknově

Na rohu ulic Farní a Budyšínské u kostela sv. Václava ve Šluknově stojí na vyvýšeném místě, ohraničeném zídkou socha patrona kostela – sv. Václava.

Socha je kulturní památkou, tudíž se o ní lze dozvědět něco málo v Památkovém katalogu:

Pískovcová socha světce pochází z roku 1854. Na hranolovém neogotickém soklu s nárožními sloupky je osazena socha světce v životní velikosti, s tradičním oděvem a korunou. V pravé ruce drží palmovou ratolest (znak mučednictví), v levé svitek a meč.

Dle knihy Zjánštěná item zjančená léta na Děčínsku Nataši Brejchové-Steinové (Okresní muzeum Děčín 2001) je autorem novokřečanský sochař Joseph Salm.

Záznam obsahuje odkaz na restaurování sochy v roce 1998, které provedl restaurátor Michael Bílek, a také zmínku, že socha nejspíš nestojí na původním místě a byla zde umístěna až v roce 1964. Wiki uvádí, že byla „původně instalovaná v podchodu věže kostela„.

Zobrazení světce je (dle mého) silně netypické – žádný prapor, žádný štít. Místo toho mírumilovná lilie. Socha samotná je ve slušném stavu, což se nedá tvrdit o mohutném podstavci, který je ze strany prasklý.

Series Navigation<< Hässlerův sloup (zádušní svítilna) v Horním SlavkověSocha sv. Jana Nepomuckého u Dolního Týnce >>
Tagy