weby pro nejsevernější čechy

Sousoší sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána a sv. Šebestiána v Hroznětíně.

Pokud někde zastavím a fotím poslední dobou sochy na náměstích, postupuji podle knih cyklu Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře. To má ovšem mírný problém v definici takové památky. Každý díl zmíněného encyklopedického souboru totiž začíná definicí, kterou si dovolím ocitovat: „Pod pojmem sloup / pilíř se rozumí monumentální sochařská památka, u které výškový rozměr rozličně tvarované podpory je nejméně o jednu třetinu větší než vertikální dimenze neseného břemene.“ Což ve stručnosti znamená, že pokud je sokl příliš nízký, sochy či sousoší nejsou v příslušné knize k nalezení. Což znamená, že je mi to u některých velmi, velmi líto.

Jedním takovým artefaktem je trojice soch v Hroznětíně. Kolem svatého Jana Nepomuckého, svatého Floriána a svatého Šebestiána z r. 1724 jezdím dost často (i když brzy asi už to nebude pravda, kolem městečka vzniká silniční obchvat) a zastavil jsem u něj už několikrát (i kvůli návštěvě jiné místní pamětihodnosti).

Sochy neznámého autora stojí  na zdejším náměstí přes silnici naproti farnímu kostelu svatého Petra a Pavla (původně románská stavba ze 13. stol. byla přestavěna roku 1678, v letech 1732 – 34 barokně upravena, nynější podoba pochází z roku 1873).

Podrobnější popis (vlastně jediný, který se mi podařilo objevit), je k dispozici na webu, věnovaném Karlovarsku zde ->. Já k němu přidám pár  fotek starších i aktuálních:

Čelní pohled na sousoší

Pohled na sousoší zezadu

Svatý Florian

Reliéf na druhém podstavci středové sochy

Oblak s anděli, nesoucí vrcholovou sochu

Svatý Jan Nepomucký

Vrcholová socha na podstavci – andělském oblaku

Svatý Šebestián

Series Navigation<< Zbytky sousoší Dobrého pastýře ve Vysokém nad JizerouNáchod – svatý Jan Nepomucký a sousoší Kalvarie >>
Tagy