weby pro nejsevernější čechy

Sousoší svatého Jana Nepomuckého, svatého Floriána a svatého Šebestiána v Hroznětíně

Pokud někde zastavím a fotím poslední dobou sochy na náměstích, postupuji podle knih cyklu Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře. To má ovšem mírný problém v definici takové památky. Každý díl zmíněného encyklopedického souboru totiž začíná definicí, kterou si dovolím ocitovat: „Pod pojmem sloup / pilíř se rozumí monumentální sochařská památka, u které výškový rozměr rozličně tvarované podpory je nejméně o jednu třetinu větší než vertikální dimenze neseného břemene.“ Což ve stručnosti znamená, že pokud je sokl příliš nízký, sochy či sousoší nejsou v příslušné knize k nalezení. Což znamená, že je mi to u některých velmi, velmi líto.

Jedním takovým artefaktem je trojice soch v Hroznětíně. Kolem svatého Jana Nepomuckého, svatého Floriána a svatého Šebestiána z r. 1724 jezdím dost často (i když brzy asi už to nebude pravda, kolem městečka vzniká silniční obchvat) a zastavil jsem u něj už několikrát (i kvůli návštěvě jiné místní pamětihodnosti).

Sochy neznámého autora stojí  na zdejším náměstí přes silnici naproti farnímu kostelu svatého Petra a Pavla (původně románská stavba ze 13. stol. byla přestavěna roku 1678, v letech 1732 – 34 barokně upravena, nynější podoba pochází z roku 1873).

Popis je k dispozici na webu, věnovaném Karlovarsku zde ->.

Barokní sousoší stojí na monolitickém prohnutém podstavci s převýšenou hranolovou středovou částí s vrchní i spodní profilovanou krycí deskou. Na převýšené části je umístěna plastika obláčků a vln s andílky, na kterých je postavena socha sv. Jana Nepomuckého, na snížených částích podstavce stojí vpravo socha sv. Sebastiána a vlevo socha sv. Floriána. Podstavec je položen na trojdílném hranolovém kamenném soklu s horní i spodní profilovanou krycí deskou. Kartuše na středovém dílu soklu nesla původně chronogram s rokem 1724: „Honori atque veberationi beati Joannis Nepomuceni patroni dicata“. Celý objekt stojí na dvou kamenných stupních.

Sousoší je kulturní památkou:

Barokní sousoší z roku 1724 od neznámého autora se nachází na náměstí naproti kostelu v obci Hroznětín. Středová část žulové architektury sousoší je převýšená a nese sochu sv. Jana Nepomuckého, sv. Florián a sv. Šebestián jsou po stranách. Památka kulturního významu, vhodně doplňující soubor sakrálních památek, tvoří volný protějšek nazarénské skupině u kostela.

Na třech stupních se střední částí mírně předstupující, dvouetážový, trojosý podstavec. V dolním pořadí střední část širší, předstupuje před obě boční, všechny čtyřboké hranolové se společnou profilovanou patkou a římsovou krycí deskou; na všech stěnách jsou vyryty rámy, uprostřed tvaru kvadrilobu, na postranních čelně obdélné a půleliptickým odsazením zakončením, na bocích obdélné s čtvrtkruhovým vykrojením. V horním pořadí střed krychlový, s rostlinným reliéfním ornamentem uprostřed vpadliny, z boku přiléhají plošší volutová křídla, na jejichž stlačených závitnicích stojí vlevo socha sv. Floriána v brnění a s džberem při pravém boku, vpravo socha sv. Šebestiána, uvázaného ke kmeni. Obě postavy statické, bez vzruchu a obrysové členitosti. Mezi nimi na oblacích, provázených vznášejícími se andílky (ve vysokém reliéfu) stojí socha sv. Jana Nepomuckého s tělesnou osou mírně šroubovitě stočenou, s rouchem lehce povlávajícím. V pravici podél těla drží biret, levou vztahuje šikmo vpřed, kolem hlavy kovová svatozář s pěti hvězdami. Nápis: (černou barvou, velmi špatně čitelný) „Honori atque veberationi beati Joannis Nepomuceni patroni dicata“. Na prostředním podstavci byl původně chronogram s rokem 1724.

Já k popisům přidám pár  fotek starších i aktuálních:

Čelní pohled na sousoší

Pohled na sousoší zezadu

Svatý Florian

Reliéf na druhém podstavci středové sochy

Oblak s anděli, nesoucí vrcholovou sochu

Svatý Jan Nepomucký

Vrcholová socha na podstavci – andělském oblaku

Svatý Šebestián

Series Navigation<< Sousoší svatého Jana Nepomuckého ve Skalici u České LípyHořické sochy >>
Tagy