weby pro nejsevernější čechy

Dvojice obelisků na schodišti terasní zídky v zámeckém parku v Ploskovicích

Uprostřed jižní části zámeckého parku v Ploskovicích na cestě mezi kašnou a jezírkem vyrovnává terén nízká zídka, skrze kterou vede schodiště, ozdobené druhotně umístěnými obelisky.

Jedná se součást památkově chráněného areálu zámku, obelisky jsou v Památkovém katalogu součástí zídky:

Nízká zídka s lomového kamene s kamennými deskami na koruně. V hranách drobného schodiště postaveny hranolové obelisky na úzkých nohách se zdobenými páskovými poli s květinovými závěsy v ploše. Zídka i obelisky mají barokní výraz z 20. let 18. století.

Nízká terasa je situována přibližně v polovině jižní zahrady a její hrana je rovnoběžná s průčelím zámku. Na jižní straně je zpevněná terasní zídkou, která je na západním konci a ve svém středu přerušena čtyřmi schodišťovými stupni. Centrální schodiště doplňují dva druhotně umístěné obelisky, které byly pravděpodobně součástí zaniklého jižního prospektu. Jak dokládá archivní zpráva roku 1737 na ně nalámal kámen Mates Gubant z Mladého na “Vřesovém vrchu”. Oba komolé jehlany mají čtvercovou základnu a v dolní části jsou opatřeny nízkým konklávně probraným soklem. Na bocích jsou zdobeny střapcovými závěsy orámovanými páskou, která je v dolní části rozevlátá Zídka je zděná z nepravidelných kusů kamene, režné zdivo je ukončeno profilovaným kamenným překladem.

Terasní zídka je neoddělitelnou součástí tvarově rozmanité parkové úpravy původního barokního areálu ve stylu maison de plaisance od Kiliána Ignáce Dienzenhofera, ze které následná romantická adaptace od Jana Bělského v letech 1850 – 53 vytvořila mimořádně cenný urbanistický komplex.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého nedaleko Konírny v Království u ŠluknovaDvojice kamenných vodotrysků v zámeckém parku v Ploskovicích >>
Tagy