weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Prokopa na Karlovském náměstí v Lomnici nad Popelkou

Kousek od centra a přitom zcela zastrčené je Karlovské náměstí v Lomnici nad Popelkou, na němž se mezi stromy schovává malá kašna a dvě sochy. Jednou z nich je socha sv. Prokopa.

Památkový katalog je velestručný:

Socha sv. Prokopa je situovaná uprostřed Karlovského náměstí. Podle farní knihy pochází socha světce z roku 1795, podstavec je mladší, z druhé poloviny 19. století. Autor neznámý.

Památkově chráněno od 3. 5. 1958. Katalog zmiňuje restaurátorskou dokumentaci z roku 1999, uvádí u ní jen příjmení dvou autorů – Roztočil a Verich.

Původní evidenční list památky z roku 1961 uvádí pár podrobností navíc:

Vybudována nákladem rodiny Mastných. Vzhledem k frekvenci bude přemístěna. Doporučuje se přemístiti ji k řík. kat. faře, kde by doplňovala sochu sv. Jana Nepomuckého.

Klasicistní plastika z doby kol. r. 1800, sochařská práce výtvarně stojící na pomezí dílenské práce a lidového projevu – součást souboru lidové architektury.

Roku 1988 proběhlo doplnění informací:

Pískovcová socha na náměstí Karlov v jeho horní části. Na travnaté ploše. Na třístupňovém soklu z červeného pískovce.

Stojící světec s hlavou nakloněnou s mitrou v bohaté drapérii. Pravou rukou na prsou drží berlu. Levou si přidržuje roucho. U nohou drží ďábla s hlavou psa vytočenou nazpět, ocasem se šipkou.

Průčelí soklu reliéf sv. Jiří (vypuklý) v oválném rámci s květinovým featonem (vavřínovém).

Spodní stupně soklu s okosenými hranami. Klasicistní plastika.

Další údaje jsou k dispozici na různých webech s regionální historií:

Půjdete-li z Husova náměstí Hálkovou ulicí asi 200 metrů, dojdete na malebné Karlovské náměstí představující vrchol místního podkrkonošského dřevěného barokního urbanismu. Jeho základem je velké náměstí ve tvaru obdélníku. Karlov je zastavěn jednotně řešenými přízemními roubenými domky s podsíněmi a bohatě vyřezávanými štíty (lomenicemi) orientovanými do náměstí.

Na dovršení symboliky pojmenování nové čtvrti postavili Karlovští v roce 1874 uprostřed náměstí pískovcovou sochu Panny Marie Karlovské, patronky těhotných a neplodných žen. Nachází se zde i malá kašna. Výše na náměstíčku stojí socha svatého Prokopa. V minulosti Karlovské náměstí sloužilo jako tržiště na dobytek. Už od šedesátých let našeho století byly pokusy vyhlásit tuto lokalitu památkovou rezervací, dokonce se uvažovalo o zboření domů v horní části náměstí a o tom, že do těchto míst budou přeneseny i polorozbořené cenné domy z okolí. Karlov byl vyhlášen památkovou rezervací lidové architektury 25. července 1995.

Nebo tady:

Velkoryse pojaté kamenosochařské dílo, provedené  v klasicistním tvarosloví druhé poloviny 19. století. Nízký kvadratický sokl vynáší čtyřboký hranolový dřík zakončený v horní části jednoduše profilovanou segmentovou římsou se soklíkem sloužícím jako podnož pro sochu sv. Prokopa. Dřík podstavce je na čelní straně ozdoben reliéfním zobrazením sv. Jiří ve věncové kartuši. Socha v mírně podživotní velikosti zobrazuje svatého Prokopa v obvyklém ikonografickém pojetí (v opatském rouše s ďáblem u nohou).

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého v Jeronýmově ulici v Lomnici nad PopelkouSocha Panny Marie Karlovské na Karlovském náměstí v Lomnici nad Popelkou >>
Tagy