weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého na můstku v Klášterci nad Ohří

Na můstku přes potok mezi ulicemi Tyršova a Chomutovská v Klášterci nad Ohří stojí socha svatého Jana Nepomuckého.Nízké plné zábradlí s horní římsou je uprostřed vyvýšeno sloupkem, na němž spočívá sokl se sochou svatého Jana Nepomuckého.

V Památkovém katalogu je stručný popis:

Plastika zobrazuje světce v tradičním rouchu, v kontrapostu levé nohy a s krucifixem v náručí. Hlava světce nakloněna k levému rameni. Je umístěna na hranolovém podstavci na konkávně tvořeném soklu s boltcovou kartuší, dnes již bez nápisu. Pochází z roku 1745.

Původní evidenční list památky obsahuje stejnou informaci, jen v jiném slovosledu.

V knize Klášterec nad Ohří – Přehled dějin města a okolí Zdeňka Vachaty se v kapitola Historické a umělecké památky na území města a jeho osad píše: Socha byla darem městské obce.

Series Navigation<< Socha sv. Antonína Paduánského u kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad OhříSocha sv. Jana Nepomuckého naproti domu 219 ve Starých Křečanech >>
Tagy