weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Bernarda u kostela Stětí svatého Jana Křtitele v Libčevsi

Na prostranství severně od kostela Stětí svatého Jana Křtitele v Libčevsi stojí socha svatého Bernarda.

Socha je kulturní památkou:

Pískovcová plastika má na dvojstupňovém fundamentu čtyřboký sokl ukončený profilovanou římsou. Kristus má uvolněnou ruku od břevna kříže a natahuje ji ke klečící postavě v mnišském hábitu u svých nohou. Mnich přidržuje jeho tělo a zvedá k němu hlavu. Barokní socha dobré kvality provedení a v regionu dosti neobvyklého námětu.

Dle Památkového katalogu socha pochází z roku 1730 a v roce 2018 ji restauroval Radomil Šolc.

Z původního evidenčního listu památky vyplývá, že socha není na svém původním místě – podle záznamů stála v osadě Všechlapy před kaplí a zmíněn je přesun do Cítolib (ručně doplněno rozh. ONV OK Louny čj. 1161/87 ze dne 30. 12. 87). Jak se vzala na svém současném místě, to nikde zmíněno není, v katalogu je pouze foto prázdného místa po soše po přesunu z Cítolib do Libčevsi z roku 2019

Na jednostupňovém stylobatu hranolový sokl s vysokou patkou. Stěny s obdélníky s vykrojenými rohy. Na přední stěně: Renoviert im Jahre 1908 (překrývá dřívější nápis o opravě). Z kříže se sklání Kristus ke svatému Bernardovi, klečícímu před ním. Světec objímá levicí kříž a pravicí Krista; Kristova levá ruka spočívá na světcově rameni. Vpravo u paty kříže obláčky. Nová železná lucerna na novém rameni.

Po lampě ani stopy, nápis je na zadní straně (že by při stěhování došlo k otočení soklu?) a chybí v něm slova „im Jahre“. Nic bližšího zjistit neumím.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého u kostela Stětí svatého Jana Křtitele v LibčevsiSocha svatého Donáta v Semči >>
Tagy