weby pro nejsevernější čechy

Socha Panny Marie Immaculaty v Bynovci

Takřka v centru obce Bynovec stojí na trávě za (nedávno kompletně opraveným) laťkovým plotem na vysokém soklu socha Panny Marie Immaculaty.

Pískovcová socha je kulturní památkou:

Pískovcová barokní plastika v nadživotní velikosti v tradičním ikonografickém pojetí pochází z 1. poloviny 18. stol. a stojí na hranolovém soklu Na čelní stěně se nachází reliéfní dekor, festony z květů a hroznů, na bočních stěnách geometrické členění.

Původní evidenční list památky z roku 1967 je v popisu podrobnější, navíc z něho vyplývá, že socha musela projít restaurováním, možná ne jedním, které však v evidenci Památkového katalogu absentuje. Uražená hlava je zmiňována v poznámce ještě v roce 1976:

Hranolový sokl s profilovanou patkou a římsovou hlavicí. Na čelní straně reliéfní dekor, festony z květů a hroznů, na bočních stěnách geometrické členění. Nad římsou na soklíku ve střední části konkávně vyklenutém vztyčena socha Immaculaty v nadživotní velikosti, t.j. Panna Marie stojící na zeměkouli, pravou nohou spočívá na hlavě hada a na půlměsíci. Ruce překříženy na prsou. Hlava uražena. Draperie bohatě členěna v mohutných splývavých záhybech, vytvářejících členitý obrys. Provedeno v pískovci.

Na obecním webu je u fotografie sochy uvedeno:

Na desce je napsáno: Tato socha byla postavena k uctění svaté Marie matce boží. Paul Antony Uplet já a Joseph Ullrich v roce 1724 šestého října.

Po desce, která byla umístěna pod festonem na čelní straně soklu, však dnes není ani památky.

Series Navigation<< Socha Piety v BynovciSocha sv. Jana Křtitele u Šluknova >>
Tagy