weby pro nejsevernější čechy

Socha Hercula ve Voigtových sadech v Litvínově

V horním pravém rohu Voigtových sadů za kostelem sv. Michaela archanděla v Litvínově stojí socha Herkula (někdy považovaná za Samsona) z dílny barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna.

Socha byla zhotovena v letech 1730 až 1740 a byla původně vytvořena pro zámecký park v Duchcově. Páni z Valdštejna měli rodové sídlo na Duchcově a litvínovský zámek sloužil jako zájezdní sídlo. Park v Duchcově byl postupně přebudován, ve 20. letech 19. století byly sochy z parku postupně rozvezeny do okolních měst a obcí.

Tak se socha roku 1820 ocitla v Horním Litvínově, kde se několikrát stěhovala. Prameny se příliš neshodují, kudy všudy vlastně prošla. Snad byla umístěna původně u bývalé městské radnice. Později zdobila roh farní zahrady u kostela (1820-1956), roku 1956 dostala socha nový sokl a musela uvolnit místo stavbě rychlodráhy, byla tedy přestěhována do zahrady bývalé polikliniky v Tylově ulici, kde vydržela do roku 1974. Překážela výstavbě sídliště Pod lesem a proto byla opět přemístěna do tehdy Smetanových sadů severně od kostela, kde stojí dodnes. V letech 1956, 2003 a 2005 prošla socha restaurátorskými zásahy.

Památkový katalog:

Kvalitní barokní socha byla darována Valdštejny v roce 1820 (pochází z duchcovského zámku); stávala u sklípku hostince, umístěného ve staré radnici čp. 40, poté u rohu farní zahrady; v roce 1957 byla přemístěna do zahrady bývalé polikliniky v Podkrušnohorské ulici – tehdy dostala nový sokl, v roce 1974 byla odsud opět přemístěna, a to do Smetanových (dnes Voigtových) sadů; socha byla a dosud i bývá místními nazývána “Samson”.

Sochu tvoří sokl a vlastní socha Herkula. Sokl je čtyřstěnný, s dovnitř vybranými rohy. Přední a zadní strana je širší, boční strany pak užší. V dolní části soklu je nízký širší podstavec, který konkávně přechází v užší vlastní sokl. Ten je na všech čtyřech stěnách členěn dvěma římsami – mohutnější v dolní části a druhou subtilnější zhruba ve dvou třetinách výšky. Sokl ukončuje široká masivní římsa, dole profilovaná a nahoře oble vypouklá.

Socha Herkula představuje atletickou mužskou postavu, stojící v kontrapostu s nakročenou levou nohou na naznačeném nízkém terénu. Herkules je nahý, klín má zakrytý fíkovým listem. Jeho tělo je velmi mohutné, svalnaté, hlava s širokým nosem a rty a s krátkými kudrnatými vlasy hledí mírně doleva. Herkules má pravou ruku opřenou o bok. Vlevo od Herkula a částečně za ním se nachází kmen stromu, dole je býčí hlava (čumák zvířete směřuje doleva, z hlediska pozorovatele doprava). V horní části kmene je lví kůže s hlavou s bohatou hřívou a dolů po kmeni visící pravou přední nohou. Herkules přidržuje lví hlavu ohnutou levou rukou.

Series Navigation<< Socha sv. Šebestiána v ChodověSocha svatého Floriána v Místě >>
Tagy