weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Radvanci

Na konci obce Radvanec směrem na Maxov u kamenného mostku přes Dobranovský potok stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

Podle webu o Lužických horách jde o novodobou repliku:

11. září 2009 tu byla postavena replika sochy sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století, zhotovená uměleckým štukatérem Václavem Žákem. Obci ji věnovala Libuše Žáková z Horního Polubného a vysvěcená byla 23. května 2010.

O historii sochy zde ->

Jak se Nepomuk dostal právě do Radvance? Maxovské chatařce a historičce dr. Janě Fleglové se po shlédnutí televizní zprávy o sporu mezi Novým Borem a Kravařemi o světcovu sochu ozvala její přítelkyně paní Libuše Žáková, která prý sochu sv. Jana Nepomuckého má na své zahradě v Jizerských horách, v Horním Polubném. Zesnulý manžel paní Líby byl totiž vynikající umělecký štukatér Václav Žák. Zalíbila se mu socha sv. Jana, kterou kdysi restauroval, a zhotovil pro sebe její odlitek z umělého pískovce. Odlitek pak instaloval u svého venkovského sídla. Paní Libuše Žáková nabídla dr. Janě Fléglové tuto sochu s tím, aby s ní naložila podle svého uvážení. A tak díky dr. Janě Fléglové a panu Josefu Jíšovi, který se ve vlastní režii ujal se svojí partou technické pomoci s přepravou a ustavením sochy, se ocitl sv. Jan Nepomucký v Radvanci.Všem děkujeme.

Nebo také v radvaneckém časopise v roce 2009:

Jak se sv. Jan Nepomucký dostal do Radvance.

V Radvanci na cestě k Maxovu byla u mostku přes Radvanecký potok dne 11. září 2009 postavena socha světce Jana Nepomuckého, jednoho z českých zemských patronů. Skutečnost, že zaujala místo právě u vodního toku a u mostku, není náhodná. Sv.Jan Nepomucký je totiž uctíván jako patron vod, jako ochránce při povodních. Souvisí to se způsobem jeho smrti. Pozdější světec se narodil kolem roku 1340 v západních Čechách, ve vsi Pomuku (dnešní název obce je Nepomuk). Po teologických studiích zastával funkci generálního vikáře pražské arcidiecéze a byl tedy významným církevním hodnostářem. Jako věrný stoupenec svého arcibiskupa Jana z Jenštejna se stal obětí církevně politických sporů mezi arcibiskupem a panovníkem, králem Václavem IV. V roce 1393 byl královskými stoupenci jat a na Starém Městě pražském podroben mučení, jehož se prý zúčastnil sám král. Krutému mučení Nepomuk podlehl (antropologický
výzkum určil jako bezprostřední příčinu smrti opakovaný úder tupým předmětem do hlavy). Mučedníkovo mrtvé tělo bylo pak svrženo z Karlova mostu do Vltavy. Odtud tedy vychází legenda, spojující světcovu postavu s mosty a tekoucími vodami.

Jan Nepomucký byl za svatého prohlášen až v roce 1729, jeho úcta se však šířila v Čechách, ale i v sousedních zemích (Bavorsko,Rakousko) daleko dříve. Vždyť jeho socha na Karlově mostě pochází z roku 1683 a je vůbec první sochou na tomto mostě.

Jak se Nepomuk dostal právě do Radvance? Podnětem byl mediálně rozšířený spor mezi Novým Borem a Kravařemi o světcovu sochu (aby nedošlo k nedorozumění – jedná se o jinou sochu, než je ta u nás v Radvanci). Maxovské chatařce a historičce dr. Janě Fleglové se po shlédnutí televizní zprávy ozvala její přítelkyně paní Libuše Žáková. A že prý sochu sv. Jana Nepomuckého má na své zahradě v Jizerských horách, v Horním Polubném. Současně ji nabídla Janě F. s tím, aby s ní naložila podle svého uvážení. Skutečně tomu tak bylo, manžel paní Líby byl totiž vynikající umělecký štukatér Václav Žák (bohužel předčasně zemřelý). Zalíbila se mu socha sv.Jana, kterou kdysi restauroval, a zhotovil pro sebe její odlitek z umělého pískovce. Odlitek pak instaloval u svého venkovského sídla.

Originál pochází nejspíše z poloviny 18.století a je nepochybně dílem kvalitního sochaře (kde ale stojí, zatím nevíme). Díky porozumění paní Žákové bylo nyní možno přemístit repliku originální sochy tam, kde by se lépe uplatnila. Jana Fleglová zapřemýšlela a napadl ji mostek v Radvanci. Realizace myšlenky se na vlastní náklady ujal, s energií sobě vlastní, radvanecký chalupář a pražský podnikatel pan Josef Jíša. Díky osvědčené “Jišově pracovní četě” v čele s panem Otou Marvanem (pánové Janák, Svoboda zv. Rumburak, Kulík zv. Tamara, Halčin ml.)
se podařilo vyřešit a zvládnout technicky náročný přesun a pak i postavení statue.

Fotografickou dokumentaci této památné akce obětavě prováděla paní Daniela Svobodová. Radvanecký Nepomuk tak patří k velice početné řadě soch tohoto světce, které zdobí zejména mosty v české krajině. Doufejme, že se 16.května 2010, kdy je svátek sv. Jana Nepomuckého, sejdeme u sochy při jejím vysvěcení.

M.Fl.

A tamtéž v roce 2010:

Pojďme společně přivítat sv. Jana Nepomuckého.

Ano, čtete dobře. Zveme vás na vysvěcení sochy Jana Nepomuckého v Radvanci. Asi všichni obyvatelé Radvance, stejně tak jako chataři a chalupáři, ale i turisté byli pozdraveni tímto svatým, když přijížděli nebo přicházeli do Radvance od Sloupu. Od podzimu zdraví všechny příchozí z krásného místa, vedle mostu přes Radvanecký potok. Obavy, aby ho někdo nezranil v zimě se staly lichými a Nepomuk ve zdraví přežil a bude nás těšit dál.

Nyní jen stručně připomeneme kdo byl Jan z Nepomuku a snad i dodejme jak se dostal do Radvance. O tom jsme již sice psali v Radvaneckém vobčasníku, ročník 2009. Ale malé připomenutí neškodí. Jedná se o světce, který žil v 15.století. Jako mučedník, jehož pozůstatky byly vhozeny do Vltavy. Je považován za patrona proti povodním, proto jeho sochy zdobí zejména mosty v české krajině, ale i v Rakousku a Bavorsku.

Naše socha je kopií originálu z druhé poloviny 18. století. Kde však originál stojí a kdo jejím autorem zatím nevíme. To bude předmětem dalšího pátrání, o němž budeme čtenáře
informovat. Náš sv. Jan Nepomucký až do loňského roku stál na zahradě Paní Žákové v Horním Polubném a ta ho nabídla chatařce, své kamarádce paní Fleglové, ta navrhla sochu umístit u mostu v Radvanci, ale realizace byla velmi složitá a obtížná, toho se ujal pan Josef Jíša a jeho pracovníci sochu převezli v pískovém lůžku a pevně zakotvili na podstavci u radvaneckého mostu.

Teď, když víme kdo to byl a kde se u našeho mostu vzal, dovolujeme si vás pozvat na vysvěcení, které se bude konat v neděli dne 23. května 2010 v 15 hodin.

Pan děkan nejdříve odslouží mši svatou ve 14 hodin v kapli sv. Antonína a pak přejdeme společně k mostu cca v 15 hodin, kde bude sv. Jan Nepomucký vysvěcen. Doufáme, že se sejde co nejvíce radvaneckých obyvatel ale i obyvatel vedlejších obcí. Sv. Jan Nepomucký tak již navěky bude držet stráž nad Radvancem i nad jeho obyvateli. Po krátkém obřadu jste všichni zváni do místní hospody U Míry na pivo či na panáka . Přátelská atmosféra utuží společenství radvaneckých, kteří jsou pyšní na svou obec a mají rádi a ctí své sousedy.

PhDr.Jana Fléglová

Series Navigation<< Socha svatého Antonína Paduánského ve Sloupu v ČecháchSousoší Soutok Labe s Orlicí v Hradci Králové >>
Tagy