weby pro nejsevernější čechy

Pomník Jaroslava Seiferta v Kralupech nad Vltavou

V parku na sídlišti u ulice Mostní v Kralupech nad Vltavou je umístěn pomník Jaroslava Seiferta.

Z netu:

Pomník Jaroslava Seiferta je umístěn naproti kulturnímu domu Vltava v parčíku na Seifertově náměstí. Byl postaven v r. 1997. Jeho autorem je akademický sochař Stanislav Hanzík. Je to částečně opracovaný žulový obelisk se stylizovaným obličejem básníka. Na 4metrovém neuhlazeném pylonu jsou umístěna šikmo dvě ramena. Na levém je vytesán nápis Jaroslav Seifert a na pravém letopočet 1901-1986. Uprostřed místa zkřížení je bronzová hlava básníka. Pomník byl slavnostně odhalen při celoměstských oslavách 95. výročí povýšení Kralup na město v r. 1997.

Matka Jaroslava Seiferta pocházela z Kralup nad Vltavou; básník (* 23. 9. 1901 — † 10. 1. 1986) tu strávil velkou část svého dětství a je zde také pohřben.

Series Navigation<< Socha Matka s dítětem v parku na Náměstí Jaroslava Seiferta v Kralupech nad VltavouPamětní deska rekonstrukce předmostí Masarykova mostu v Mostní ulici v Kralupech nad Vltavou >>
Tagy