weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Vojtěcha na Karlově náměstí v Roudnici nad Labem

Na travnaté ploše v severní části Karlova náměstí v Roudnici nad Labem stojí socha svatého Vojtěcha.

Jedná se o sochu moderní:

Dílo sochaře Stanislava Hanzíka bylo odhaleno v roce 1996(nejspíš chyba v letopočtu – socha vznikla v roce 1997 u příležitosti tisíciletého výročí úmrtí sv. Vojtěcha)v dolní části Karlova náměstí.

Socha je umístěna tak, jakoby světec mířil k bývalému brodu přes řeku Labe na své cestě do Pomořanska. Sv. Vojtěch byl českým biskupem, který zemřel v roce 997 mučednickou smrtí na své misijní cestě. Dnes bývá nazýván prvním českým Evropanem.

27. dubna 1997 sochu posvětil papež Jan Pavel II.

V publikaci o románské rotundě sv. Jiří a sv. Vojtěch na památné hoře Říp je zmínka, že tvorba Stanislava Hanzíka byla přijímána rozporuplně, za předešlého režimu měl problémy s výzdobou právě této kaple, kdy „funkcionáři“ hbitě odhalili, že socha Chlapec s beránkem je ve skutečnosti sochou Dobrého pastýře… Po roce 1989 však mohl dotvořit interiér kaple plastikou Ukřižovaného a pro Roudnici nad Labem vytvořil právě sochu svatého Vojtěcha. Text udává, že papež Jan Pavel II. v dubnu posvětil základní kámen a socha byla instalována 20. listopadu 1997.

Series Navigation<< Pomník Mistra Jana Husa v Roudnici nad LabemMenhir na oslavu ukončení léta 2008 >>
Tagy